Giáo trình
519.2 NQ 17c/ 15
Cơ sở xác xuất hiện đại /
ISBN Giá: 60.000 đồng
DDC 519.2
Tác giả CN Nguyễn, Văn Quảng
Nhan đề Cơ sở xác xuất hiện đại / Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Văn Huấn
Thông tin xuất bản Nghệ An : Nhà xuất bản Đại học Vinh, 2015
Mô tả vật lý 251 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Xác suất
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Huấn
Địa chỉ Kho Giáo trình(50): GT.022124-73
000 00000nam a2200000 4500
00149276
0023
00454977
008
0091 0
020##|c60.000 đồng
039|a20160707143300|badmin|c201506021407|dPLBM|y201506021358|zPLBM
040##|aTTTTTVĐHV
0410#|aVie
044##|aVN
08214|214 ed.|a519.2|bNQ 17c/ 15
1001#|aNguyễn, Văn Quảng|eTác giả
24510|aCơ sở xác xuất hiện đại / |cNguyễn Văn Quảng, Nguyễn Văn Huấn
260##|aNghệ An : |bNhà xuất bản Đại học Vinh, |c2015
300##|a251 tr. ; |c24 cm.
504##|aTài liệu tham khảo: tr. 547 - 250|b36
650#4|aToán học
653##|aGiáo trình
653##|aToán học
653##|aXác suất
7001#|aNguyễn, Văn Huấn|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(50): GT.022124-73
890|a50|b397|c0|d0
910|bVân Anh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.022148 Kho Giáo trình 519.2 NQ 17c/ 15 Giáo trình 25 Hạn trả:10-10-2018
2 GT.022131 Kho Giáo trình 519.2 NQ 17c/ 15 Giáo trình 8 Hạn trả:14-12-2017
3 GT.022128 Kho Giáo trình 519.2 NQ 17c/ 15 Giáo trình 5 Hạn trả:18-12-2018
4 GT.022140 Kho Giáo trình 519.2 NQ 17c/ 15 Giáo trình 17
5 GT.022134 Kho Giáo trình 519.2 NQ 17c/ 15 Giáo trình 11
6 GT.022144 Kho Giáo trình 519.2 NQ 17c/ 15 Giáo trình 21
7 GT.022143 Kho Giáo trình 519.2 NQ 17c/ 15 Giáo trình 20
8 GT.022147 Kho Giáo trình 519.2 NQ 17c/ 15 Giáo trình 24
9 GT.022136 Kho Giáo trình 519.2 NQ 17c/ 15 Giáo trình 13
10 GT.022132 Kho Giáo trình 519.2 NQ 17c/ 15 Giáo trình 9
  1  2  3  4  5 of 5 
Không có liên kết tài liệu số nào