Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
629.8 NL 9261g/ 17
Giáo trình lí thuyết điều khiển tự động hệ tuyến tính /
ISBN 978-604-923-281-7 Giá: 68000 VNĐ
DDC 629.8
Tác giả CN Nguyễn, Hoa Lư
Nhan đề Giáo trình lí thuyết điều khiển tự động hệ tuyến tính / PGS. TS Nguyễn Hoa Lư, ThS Lê Văn Chương
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2017
Mô tả vật lý 215 tr. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do Điện tử viễn thông
Từ khóa tự do Hệ tuyến tính
Từ khóa tự do Lí thuyết
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Chương
Địa chỉ Kho Giáo trình(80): GT.026218-97
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/giaotrinh/lithuyetdieukhienthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00178143
00231
0040AF90E72-30C4-4BC2-8F7F-D11F18816589
005201704031427
008160608s2017 vm vie
0091 0
020 |a978-604-923-281-7|c68000 VNĐ
039|a20170403142702|bpvnhan|c20170403141855|dpvnhan|y20170403110916|zbmhagiang
041 |avie
044 |aVN
082 |a629.8|bNL 9261g/ 17|214 ed.
100 |aNguyễn, Hoa Lư|cPGS. TS|eChủ biên
245 |aGiáo trình lí thuyết điều khiển tự động hệ tuyến tính / |cPGS. TS Nguyễn Hoa Lư, ThS Lê Văn Chương
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2017
300 |a215 tr. ; |c27 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr.215 |b18
650 |aCông nghệ
653 |aCông nghệ
653 |aĐiện tử viễn thông
653 |aHệ tuyến tính
653 |aLí thuyết
653 |aGiáo trình ĐHV
700 |aLê, Văn Chương|cThS
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(80): GT.026218-97
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/giaotrinh/lithuyetdieukhienthumbimage.jpg
890|a80|b101|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.026227 Kho Giáo trình 629.8 NL 9261g/ 17 Giáo trình 10 Hạn trả:15-11-2018
2 GT.026231 Kho Giáo trình 629.8 NL 9261g/ 17 Giáo trình 14 Hạn trả:22-11-2018
3 GT.026232 Kho Giáo trình 629.8 NL 9261g/ 17 Giáo trình 15 Hạn trả:09-11-2018
4 GT.026226 Kho Giáo trình 629.8 NL 9261g/ 17 Giáo trình 9 Hạn trả:27-09-2018
5 GT.026218 Kho Giáo trình 629.8 NL 9261g/ 17 Giáo trình 1
6 GT.026286 Kho Giáo trình 629.8 NL 9261g/ 17 Giáo trình 69
7 GT.026296 Kho Giáo trình 629.8 NL 9261g/ 17 Giáo trình 79
8 GT.026290 Kho Giáo trình 629.8 NL 9261g/ 17 Giáo trình 73
9 GT.026235 Kho Giáo trình 629.8 NL 9261g/ 17 Giáo trình 18
10 GT.026228 Kho Giáo trình 629.8 NL 9261g/ 17 Giáo trình 11
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào