Sách
398.0959755 NC 55935v/ 10
Văn hóa dân gian Phú nông tân hội nhóm :
ISBN 978-604-64-0012-7
DDC 398.0959755
Tác giả CN Nguyễn, Đình Chúc
Nhan đề Văn hóa dân gian Phú nông tân hội nhóm : (Làng Phú Nông, xã Hòa Bình huyện Tân Hòa, tỉnh Phú Yên) / Nguyễn Đình Chúc
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Thanh niên, 2010
Mô tả vật lý 439 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Phú Yên
Từ khóa tự do Sách biếu
Từ khóa tự do Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(1): XH.004230
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/sach 2018/xh.004230thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00185088
0021
0043A9D08CA-3F36-4FA3-8030-22DCD8A241C6
005201810101503
008160608s2010 vm vie
0091 0
020 |a978-604-64-0012-7
039|y20181010150340|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a398.0959755|bNC 55935v/ 10|223 ed.
100 |aNguyễn, Đình Chúc|eTác giả
245 |aVăn hóa dân gian Phú nông tân hội nhóm : |b(Làng Phú Nông, xã Hòa Bình huyện Tân Hòa, tỉnh Phú Yên) / |cNguyễn Đình Chúc
260 |aHà Nội : |bNxb Thanh niên, |c2010
300 |a439 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
504 |aTài liệu tham khảo: Tr.
650 |aVăn hóa dân gian
653 |aVăn hóa dân gian
653 |aPhú Yên
653 |aSách biếu
653 |aHội văn nghệ dân gian Việt Nam
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(1): XH.004230
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/sach 2018/xh.004230thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.004230 Ban Khoa học Xã hội 398.0959755 NC 55935v/ 10 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào