Sách
393 TM 2171t/ 11
Tang lễ của người Nùng Giang ở Cao Bằng /
ISBN 978-604-50-0082-3
DDC 393
Tác giả CN Triệu, Thị Mai
Nhan đề Tang lễ của người Nùng Giang ở Cao Bằng / Triệu Thị Mai
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2011
Mô tả vật lý 263 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Tang lễ
Từ khóa tự do Sách biếu
Từ khóa tự do Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(1): XH.004238
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/sach 2018/xh.004238thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00185091
0021
004282FB21B-EFE7-43DC-9329-CBAEE9B26796
005201811090838
008160608s2011 vm vie
0091 0
020 |a978-604-50-0082-3
039|a20181109083804|bbmvananh|c20181011080038|dbmhagiang|y20181010152420|zbmhagiang
040|aVN
041 |avie
082 |a393|bTM 2171t/ 11|223 ed.
100 |aTriệu, Thị Mai|eTác giả
245 |aTang lễ của người Nùng Giang ở Cao Bằng / |cTriệu Thị Mai
260 |aHà Nội : |bVăn hóa thông tin, |c2011
300 |a263 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
650 |aVăn hóa dân gian
653 |aVăn hóa dân gian
653 |aVăn hóa
653 |aTang lễ
653 |aSách biếu
653 |aHội văn nghệ dân gian Việt Nam
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(1): XH.004238
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/sach 2018/xh.004238thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.004238 Ban Khoa học Xã hội 393 TM 2171t/ 11 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào