Sách
398.09597 QM 631v/ 11
Văn hóa dân gian bản làng ở xã Châu Quang /
ISBN 978-604-64-0015-8
DDC 398.09597
Tác giả CN Quán, Vi Miên
Nhan đề Văn hóa dân gian bản làng ở xã Châu Quang / Quán Vi Miên, Sầm Phong
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thanh Niên, 2011
Mô tả vật lý 195 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Sách biếu
Từ khóa tự do Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Tác giả(bs) CN Sầm Phong
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(1): XH.004232
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/sach 2018/xh.004232thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00185094
0021
0041EF46D22-F1A7-42E0-8144-29C176EB316C
005201810101540
008160608s2011 vm vie
0091 0
020 |a978-604-64-0015-8
039|y20181010154042|zbmhagiang
041 |avie
044 |aVN
082 |a398.09597|bQM 631v/ 11|223 ed.
100 |aQuán, Vi Miên|eTác giả
245 |aVăn hóa dân gian bản làng ở xã Châu Quang / |cQuán Vi Miên, Sầm Phong
260 |aHà Nội : |bThanh Niên, |c2011
300 |a195 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
650 |aVăn hóa dân gian
653 |aVăn hóa dân gian
653 |aVăn hóa
653 |aSách biếu
653 |aHội văn nghệ dân gian Việt Nam
700 |aSầm Phong|eTác giả
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(1): XH.004232
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/sach 2018/xh.004232thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.004232 Ban Khoa học Xã hội 398.09597 QM 631v/ 11 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào