Sách
390 NL 834g/ 14
Ghe bầu Nam Trung Bộ và ghe xuồng Nam Bộ /
ISBN 978-604-50-1526-1
DDC 390
Tác giả CN Nguyễn, Thanh Lợi
Nhan đề Ghe bầu Nam Trung Bộ và ghe xuồng Nam Bộ / Nguyễn Thanh Lợi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2014
Mô tả vật lý 207 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Sách biếu
Từ khóa tự do Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(1): XH.004236
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/sach 2018/xh.004236thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00185095
0021
004A3C67F1B-8858-4966-A053-3EF790DA22A9
005201811090836
008160608s2014 vm vie
0091 0
020 |a978-604-50-1526-1
039|a20181109083633|bbmvananh|y20181010154525|zbmhagiang
040|aVN
041 |avie
082 |a390|bNL 834g/ 14|223 ed.
100 |aNguyễn, Thanh Lợi|eTác giả
245 |aGhe bầu Nam Trung Bộ và ghe xuồng Nam Bộ / |cNguyễn Thanh Lợi
260 |aHà Nội : |bVăn hóa thông tin, |c2014
300 |a207 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
650 |aVăn hóa dân gian
653 |aVăn hóa dân gian
653 |aVăn hóa
653 |aSách biếu
653 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(1): XH.004236
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/sach 2018/xh.004236thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.004236 Ban Khoa học Xã hội 390 NL 834g/ 14 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào