Sách
390 T 172/ 13
Tập tục Mường Trám /
ISBN 978-604-930-594-8
DDC 390
Nhan đề Tập tục Mường Trám / Trương Công Nhói (Sưu tầm, biên soạn)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thời đại, 2013
Mô tả vật lý 203 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Tập tục
Từ khóa tự do Sách biếu
Từ khóa tự do Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(1): XH.004239
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/sach 2018/xh.004239thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00185096
0021
00463372B2E-EF95-4305-B69D-704956FCA8A0
005201811090839
008160608s2013 vm vie
0091 0
020 |a978-604-930-594-8
039|a20181109083909|bbmvananh|c20181109083856|dbmvananh|y20181010155300|zbmhagiang
040|aVN
041 |avie
082 |a390|bT 172/ 13|223 ed.
245 |aTập tục Mường Trám / |cTrương Công Nhói (Sưu tầm, biên soạn)
260 |aHà Nội : |bThời đại, |c2013
300 |a203 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
650 |aVăn hóa dân gian
653 |aVăn hóa dân gian
653 |aVăn hóa
653 |aTập tục
653 |aSách biếu
653 |aHội văn nghệ dân gian Việt Nam
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(1): XH.004239
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/sach 2018/xh.004239thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.004239 Ban Khoa học Xã hội 390 T 172/ 13 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào