Sách
398.41 LV 2171g/ 13
Giải nạn /
ISBN 978-604-50-0381-7
DDC 398.41
Tác giả CN Lò, Vũ Vân
Nhan đề Giải nạn / Lò Vũ Vân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2015
Mô tả vật lý 159 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Sách biếu
Từ khóa tự do Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(1): XH.004237
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/sach 2018/xh.004237thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00185098
0021
004BE319EB9-07CC-485C-B5FC-5DEBFBB91473
005201811090837
008160608s2015 vm vie
0091 0
020 |a978-604-50-0381-7
039|a20181109083723|bbmvananh|c20181010163904|dbmhagiang|y20181010160220|zbmhagiang
040|aVN
041 |avie
082 |a398.41|bLV 2171g/ 13|223 ed.
100 |aLò, Vũ Vân|eTác giả
245 |aGiải nạn / |cLò Vũ Vân
260 |aHà Nội : |bVăn hóa thông tin, |c2015
300 |a159 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
650 |aVăn hóa dân gian
653 |aVăn hóa dân gian
653 |aVăn hóa
653 |aSách biếu
653 |aHội Văn nghệ dân gian Việt Nam
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(1): XH.004237
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/sach 2018/xh.004237thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.004237 Ban Khoa học Xã hội 398.41 LV 2171g/ 13 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào