Sách
390.09 DN 5762t/ 11
Tri thức dân gian và nghi lễ truyền thống trong sản xuất nông nghiệp của người Hà Nhì đen /
ISBN 978-604-70-0108-8
DDC 390.09
Tác giả CN Dương, Tuấn Nghĩa
Nhan đề Tri thức dân gian và nghi lễ truyền thống trong sản xuất nông nghiệp của người Hà Nhì đen / Dương Tuấn Nghĩa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2011
Mô tả vật lý 239 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Dân tộc thiểu số
Từ khóa tự do Lào Cai
Từ khóa tự do Nghi lễ
Từ khóa tự do Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Từ khóa tự do Sách biếu
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(1): XH.004540
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2018/ xh.004540thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00185099
0021
0041D100ED4-9E95-47D2-B04A-11E200281528
005201901021219
008160608s2011 vm vie
0091 0
020 |a978-604-70-0108-8
039|a20190102121905|bpvhang|y20181011160925|zpvhang
040|aVN
041 |avie
082 |a390.09|bDN 5762t/ 11|223 ed.
100 |aDương, Tuấn Nghĩa|eTác giả
245 |aTri thức dân gian và nghi lễ truyền thống trong sản xuất nông nghiệp của người Hà Nhì đen / |cDương Tuấn Nghĩa
260 |aHà Nội : |bVăn hóa dân tộc, |c2011
300 |a239 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
650 |aVăn hóa dân gian
653 |aVăn hóa dân gian
653 |aDân tộc thiểu số
653 |aLào Cai
653 |aNghi lễ
653 |aHội văn nghệ dân gian Việt Nam
653|aSách biếu
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(1): XH.004540
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2018/ xh.004540thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.004540 Ban Khoa học Xã hội 390.09 DN 5762t/ 11 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào