Sách
392 NM 6649t/ 16
Tục cưới hỏi của người Dao Thanh Y ở Bắc Giang /
ISBN 978-604-78-4292-6
DDC 392
Tác giả CN Nguyễn, Thu Minh
Nhan đề Tục cưới hỏi của người Dao Thanh Y ở Bắc Giang / Nguyễn Thu Minh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Mỹ thuật, 2016
Mô tả vật lý 350 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Bắc Giang
Từ khóa tự do Dân tộc Dao
Từ khóa tự do Sách biếu
Từ khóa tự do Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(1): XH.004537
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2018/ xh.004537thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00185100
0021
00486E67968-2BC7-4475-AB3C-FB0615A00322
005201901021216
008160608s2016 vm vie
0091 0
020 |a978-604-78-4292-6
039|a20190102121650|bpvhang|y20181011161600|zpvhang
040|aVN
041 |avie
082 |a392|bNM 6649t/ 16|223 ed.
100 |aNguyễn, Thu Minh|eTác giả
245 |aTục cưới hỏi của người Dao Thanh Y ở Bắc Giang / |cNguyễn Thu Minh
260 |aHà Nội : |bMỹ thuật, |c2016
300 |a350 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
650 |aVăn hóa dân gian
653 |aVăn hóa dân gian
653 |aBắc Giang
653 |aDân tộc Dao
653 |aSách biếu
653 |aHội văn nghệ dân gian Việt Nam
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(1): XH.004537
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2018/ xh.004537thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.004537 Ban Khoa học Xã hội 392 NM 6649t/ 16 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào