Sách
390 TL 7559t/ 13
Tục Hèm kiêng kỵ dân gian Việt Nam /
ISBN 978-604-930-602-0
DDC 390
Tác giả CN Trần, Gia Linh
Nhan đề Tục Hèm kiêng kỵ dân gian Việt Nam / Trần Gia Linh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thời đại, 2013
Mô tả vật lý 127 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Việt nam
Từ khóa tự do Phong tục
Từ khóa tự do Sách biếu
Từ khóa tự do Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(1): XH.004543
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2018/ xh.004543thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00185105
0021
004D57AAC9B-4D5F-41D2-957A-66304455BC74
005201901021233
008160608s2013 vm vie
0091 0
020|a978-604-930-602-0
039|a20190102123324|bpvhang|c20190102122534|dpvhang|y20181012092021|zpvhang
040|aVN
041 |avie
082 |a390|bTL 7559t/ 13|223 ed.
100 |aTrần, Gia Linh|eTác giả
245 |aTục Hèm kiêng kỵ dân gian Việt Nam / |cTrần Gia Linh
260 |aHà Nội : |bThời đại, |c2013
300 |a127 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
650 |aVăn hóa dân gian
653 |aVăn hóa dân gian
653 |aViệt nam
653 |aPhong tục
653 |aSách biếu
653 |aHội văn nghệ dân gian Việt Nam
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(1): XH.004543
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2018/ xh.004543thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.004543 Ban Khoa học Xã hội 390 TL 7559t/ 13 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào