Sách
390.09597 LS 6981g/ 11
Góp phần bảo tồn văn hóa người BIH Tây Nguyên /
ISBN 978-604-916-417-0
DDC 390.09597
Tác giả CN Lương, Thanh Sơn
Nhan đề Góp phần bảo tồn văn hóa người BIH Tây Nguyên / Lương Thanh Sơn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thời đại, 2011
Mô tả vật lý 342 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Văn hóa dân gian
Từ khóa tự do Bảo tồn
Từ khóa tự do Tây Nguyên
Từ khóa tự do Sách biếu
Từ khóa tự do Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(1): XH.004545
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2018/ xh.004545thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00185108
0021
0044A7C68A3-1674-47A1-A4E7-89BD633E4AF0
005201901021227
008160608s2011 vm vie
0091 0
020 |a978-604-916-417-0
039|a20190102122720|bpvhang|y20181012093844|zpvhang
040|aVN
041 |avie
082 |a390.09597|bLS 6981g/ 11|223 ed.
100 |aLương, Thanh Sơn|eTác giả
245 |aGóp phần bảo tồn văn hóa người BIH Tây Nguyên / |cLương Thanh Sơn
260 |aHà Nội : |bThời đại, |c2011
300 |a342 tr. ; |c21 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
650 |aVăn hóa dân gian
653 |aVăn hóa dân gian
653 |aBảo tồn
653 |aTây Nguyên
653 |aSách biếu
653 |aHội văn nghệ dân gian Việt Nam
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(1): XH.004545
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2018/ xh.004545thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.004545 Ban Khoa học Xã hội 390.09597 LS 6981g/ 11 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào