Sách
657.46 NG 433k/ 16
Kế toán thuế /
ISBN Giá: 198.000 VNĐ
DDC 657.46
Tác giả CN Nguyễn, Phú Giang
Nhan đề Kế toán thuế / Đồng chủ biên: PGS.TS Nguyễn Phú Giang - TS Lê Thị Minh Huệ, Tham gia: ThS. Lê Thị Hồng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2016
Mô tả vật lý 655 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kế toán
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Thuế
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Hồng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phú Giang
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Minh Huệ
Địa chỉ Kho Kinh tế(2): KT.002942-3
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach kt/kt.2942 ketoanthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00189188
0021
0047EA7A77B-D5EA-4B02-9145-E9904B4083A8
005202009161434
008160608s2016 vm vie
0091 0
020|c198.000 VNĐ
039|a20200916143435|bpvnhan|y20200109095533|zpvhang
040|aVN
041 |avie
082 |a657.46|bNG 433k/ 16|223 ed.
100 |aNguyễn, Phú Giang|cPGS.TS|eĐồng chủ biên
245 |aKế toán thuế / |cĐồng chủ biên: PGS.TS Nguyễn Phú Giang - TS Lê Thị Minh Huệ, Tham gia: ThS. Lê Thị Hồng
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2016
300 |a655 tr. ; |c24 cm.
650 |aKế toán
653 |aKinh tế
653 |aKế toán
653 |aThuế
653 |aDoanh nghiệp
700 |aLê, Thị Hồng|cThS|eTham gia
700 |aNguyễn, Phú Giang|cPGS.TS|eĐồng chủ biên
700 |aLê, Thị Minh Huệ|cTS|eĐồng chủ biên
852|aTVV|bKho Kinh tế|j(2): KT.002942-3
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach kt/kt.2942 ketoanthumbimage.jpg
890|a2|b5|c1|d13
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 KT.002943 Kho Kinh tế 657.46 NG 433k/ 16 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:24-08-2022
2 KT.002942 Kho Kinh tế 657.46 NG 433k/ 16 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1