Luận Văn Luận Án
373.12 HH 8941p/ 19
Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở cốt cán theo tiếp cận năng lực :
DDC 373.12
Tác giả CN Hoàng, Văn Hùng
Nhan đề Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở cốt cán theo tiếp cận năng lực : Luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục: 9.14.01.14 / Hoàng Văn Hùng; Ng.h.d.: GS.TS Thái Văn Thành
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2019
Mô tả vật lý 310 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Quản lí giáo dục
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Luận án Tiến sĩ
Từ khóa tự do Cán bộ quản lí
Tác giả(bs) CN Thái, Văn Thành
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.021325
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/luanan/nam2019/la.021325 hoangsyhungthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190228
00251
004DB629C42-7A8E-476B-91DB-C65D506F6D0C
005202003190905
008160608s2019 vm vie
0091 0
039|a20200319090535|bpvnhan|y20200319084532|zpvvananh
041 |avie
044 |aVN
082 |a373.12|bHH 8941p/ 19|223 ed.
100 |aHoàng, Văn Hùng|eTác giả
245 |aPhát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học cơ sở cốt cán theo tiếp cận năng lực : |bLuận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục: 9.14.01.14 / |cHoàng Văn Hùng; Ng.h.d.: GS.TS Thái Văn Thành
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2019
300 |a310 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận án (TS) -- Trường Đại học Vinh, 2019
504 |aThư mục: Cuối chính văn|b112
650 |aQuản lí giáo dục
653 |aGiáo dục
653 |aLuận án Tiến sĩ
653 |aCán bộ quản lí
700 |aThái, Văn Thành|eNg.h.d.|cGS.TS.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.021325
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/luanan/nam2019/la.021325 hoangsyhungthumbimage.jpg
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.021325 Kho Luận Án 373.12 HH 8941p/ 19 Luận văn, Luận án 1 Hạn trả:03-06-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào