Sách
340 LT 6279p/ 19
Pháp luật đại cương :
ISBN 978-604-57-4733-9 Giá: 135.000 VNĐ
DDC 340
Tác giả CN Lê, Minh Toàn
Nhan đề Pháp luật đại cương : Dùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp / Lê Minh Toàn
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 17, có sử chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2019
Mô tả vật lý 499 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Việt nam
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật hành chính
Từ khóa tự do Luật kinh doanh
Từ khóa tự do Pháp luật đại cương
Địa chỉ Ban Khoa học Xã hội(20): XH.029360-79
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029360phapluatthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190498
0021
004510C3697-F91C-4940-A1C2-C0A00EB81685
005202006300843
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |a978-604-57-4733-9|c135.000 VNĐ
039|y20200630084305|zpvvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a340|bLT 6279p/ 19|223 ed.
100 |aLê, Minh Toàn|cTS.|eTác giả
245 |aPháp luật đại cương : |bDùng trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp / |cLê Minh Toàn
250 |aXuất bản lần thứ 17, có sử chữa, bổ sung
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2019
300 |a499 tr. ; |c21 cm.
650 |aPháp luật
653 |aViệt nam
653 |aPháp luật
653 |aLuật hành chính
653 |aLuật kinh doanh
653 |aPháp luật đại cương
852|aTVV|bBan Khoa học Xã hội|j(20): XH.029360-79
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/xh/xh.029360phapluatthumbimage.jpg
890|a20
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 XH.029379 Ban Khoa học Xã hội 340 LT 6279p/ 19 Sách Tiếng Việt 20
2 XH.029368 Ban Khoa học Xã hội 340 LT 6279p/ 19 Sách Tiếng Việt 9
3 XH.029365 Ban Khoa học Xã hội 340 LT 6279p/ 19 Sách Tiếng Việt 6
4 XH.029362 Ban Khoa học Xã hội 340 LT 6279p/ 19 Sách Tiếng Việt 3
5 XH.029377 Ban Khoa học Xã hội 340 LT 6279p/ 19 Sách Tiếng Việt 18
6 XH.029373 Ban Khoa học Xã hội 340 LT 6279p/ 19 Sách Tiếng Việt 14
7 XH.029376 Ban Khoa học Xã hội 340 LT 6279p/ 19 Sách Tiếng Việt 17
8 XH.029372 Ban Khoa học Xã hội 340 LT 6279p/ 19 Sách Tiếng Việt 13
9 XH.029370 Ban Khoa học Xã hội 340 LT 6279p/ 19 Sách Tiếng Việt 11
10 XH.029369 Ban Khoa học Xã hội 340 LT 6279p/ 19 Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào