Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
332.1 G 434/ ?
Thực hành core-banking (Giao dịch viên ngân hàng) :
DDC 332.1
Nhan đề Thực hành core-banking (Giao dịch viên ngân hàng) : Tài liệu thực hành
Mô tả vật lý 63 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế học
Từ khóa tự do Ngân hàng
Từ khóa tự do Tài liệu
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Địa chỉ Kho Giáo trình(2): DT.023609, GT.037861
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách 2019/gt/gt.37861 tailieuyjuchanhthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190633
00231
004D4913A70-6458-4F73-A417-2620A535E979
005202012040903
008160608s vm vie
0091 0
039|a20201204090339|bbmvananh|y20201006154321|zbmhagiang
040|aVN
041 |avie
082 |a332.1|bG 434/ ? |223 ed.
245 |aThực hành core-banking (Giao dịch viên ngân hàng) : |bTài liệu thực hành
300 |a63 tr. ; |c24 cm.
650 |aKinh tế học
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế học
653 |aNgân hàng
653 |aTài liệu
653 |aGiáo trình ĐHV
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(2): DT.023609, GT.037861
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách 2019/gt/gt.37861 tailieuyjuchanhthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DT.023609 Kho Giáo trình 332.1 G 434/ ? Giáo trình 2
2 GT.037861 Kho Giáo trình 332.1 G 434/ ? Giáo trình 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào