Sách
516.24 LN 5763h/ 07
Học và ôn tập Toán Lượng giác 11 :
ISBN Giá: 27000 VNĐ
DDC 516.24
Tác giả CN Lê, Bích Ngọc
Nhan đề Học và ôn tập Toán Lượng giác 11 : Biên soạn theo SGK mới của Bộ giáo dục và đào tạo. Dùng cho học sinh ban A và luyện thi đại học / Chủ biên: Lê Bích Ngọc, Lê Hồng Đức
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2007
Mô tả vật lý 22 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Phổ thông trung học
Từ khóa tự do Lượng giác
Tác giả(bs) CN Lê, Hồng Đức
Địa chỉ Kho Tự nhiên(10): TH.001564-73
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách tn/toán/th.001564thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190817
0021
004F07AE1C4-63E0-441F-9F63-77A4AEC4E624
005202011090958
008160608s2007 vm vie
0091 0
020 |c27000 VNĐ
039|y20201109095853|zpvvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a516.24|bLN 5763h/ 07|223 ed.
100 |aLê, Bích Ngọc|eChủ biên
245 |aHọc và ôn tập Toán Lượng giác 11 : |bBiên soạn theo SGK mới của Bộ giáo dục và đào tạo. Dùng cho học sinh ban A và luyện thi đại học / |cChủ biên: Lê Bích Ngọc, Lê Hồng Đức
260 |aHà Nội : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2007
300 |a22 tr. ; |c24 cm.
650 |aToán học
653 |aToán học
653 |aHình học
653 |aPhổ thông trung học
653 |aLượng giác
700 |aLê, Hồng Đức|eTác giả
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(10): TH.001564-73
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/luuvananh/sach/sách tn/toán/th.001564thumbimage.jpg
890|a10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TH.001564 Kho Tự nhiên 516.24 LN 5763h/ 07 Sách Tiếng Việt 1
2 TH.001568 Kho Tự nhiên 516.24 LN 5763h/ 07 Sách Tiếng Việt 5
3 TH.001572 Kho Tự nhiên 516.24 LN 5763h/ 07 Sách Tiếng Việt 9
4 TH.001567 Kho Tự nhiên 516.24 LN 5763h/ 07 Sách Tiếng Việt 4
5 TH.001565 Kho Tự nhiên 516.24 LN 5763h/ 07 Sách Tiếng Việt 2
6 TH.001573 Kho Tự nhiên 516.24 LN 5763h/ 07 Sách Tiếng Việt 10
7 TH.001566 Kho Tự nhiên 516.24 LN 5763h/ 07 Sách Tiếng Việt 3
8 TH.001570 Kho Tự nhiên 516.24 LN 5763h/ 07 Sách Tiếng Việt 7
9 TH.001571 Kho Tự nhiên 516.24 LN 5763h/ 07 Sách Tiếng Việt 8
10 TH.001569 Kho Tự nhiên 516.24 LN 5763h/ 07 Sách Tiếng Việt 6
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào