Sách
577.3 NT 4433h/ 04
Hệ sinh thái rừng nhiệt đới /
ISBN Giá: 34.000 VND
DDC 577.3
Nhan đề Hệ sinh thái rừng nhiệt đới / Nguyễn Nghĩa Thìn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học QUốc gia Hà Nội, 2004
Mô tả vật lý 248 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Sinh học
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Hệ sinh thái
Từ khóa tự do Nhiệt đới
Từ khóa tự do Rừng
Địa chỉ Kho Tự nhiên(14): SH.000915-28
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/tunhien/sinh học/sh.000915thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191500
0021
004F471E49C-A7C7-443F-B731-FF88C4C8AAA7
005202104020934
008160608s2004 vm vie
0091 0
020 |c34.000 VND
039|y20210402093355|zbmvananh
041 |avie
044 |avm
082 |a577.3|bNT 4433h/ 04|223 ed.
245 |aHệ sinh thái rừng nhiệt đới / |cNguyễn Nghĩa Thìn
260 |aHà Nội : |bĐại học QUốc gia Hà Nội, |c2004
300 |a248 tr. ; |c24 cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 244-247|b18
650 |aSinh học
653 |aSinh học
653 |aHệ sinh thái
653 |aNhiệt đới
653 |aRừng
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(14): SH.000915-28
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/tunhien/sinh học/sh.000915thumbimage.jpg
890|a14|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 SH.000915 Kho Tự nhiên 577.3 NT 4433h/ 04 Sách Tiếng Việt 1
2 SH.000916 Kho Tự nhiên 577.3 NT 4433h/ 04 Sách Tiếng Việt 2
3 SH.000917 Kho Tự nhiên 577.3 NT 4433h/ 04 Sách Tiếng Việt 3
4 SH.000918 Kho Tự nhiên 577.3 NT 4433h/ 04 Sách Tiếng Việt 4
5 SH.000919 Kho Tự nhiên 577.3 NT 4433h/ 04 Sách Tiếng Việt 5
6 SH.000920 Kho Tự nhiên 577.3 NT 4433h/ 04 Sách Tiếng Việt 6
7 SH.000921 Kho Tự nhiên 577.3 NT 4433h/ 04 Sách Tiếng Việt 7
8 SH.000922 Kho Tự nhiên 577.3 NT 4433h/ 04 Sách Tiếng Việt 8
9 SH.000923 Kho Tự nhiên 577.3 NT 4433h/ 04 Sách Tiếng Việt 9
10 SH.000924 Kho Tự nhiên 577.3 NT 4433h/ 04 Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào