Sách
590 MH 9361s/ 03
Sinh học phát triển cá thể động vật /
ISBN Giá: 12500 VND
DDC 590
Tác giả CN Mai, Văn Hưng
Nhan đề Sinh học phát triển cá thể động vật / Mai Văn Hưng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học sư phạm, 2003
Mô tả vật lý 123 tr. ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề Sinh học
Từ khóa tự do Sinh học
Từ khóa tự do Động vật
Địa chỉ Kho Tự nhiên(1): SH.001943
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach tự nhiên/sh(sinhhoc)/sh.1943thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191508
0021
004A6C402D6-ECCC-467F-BDD0-26F72FF85611
005202104070933
008160608s2003 vm vie
0091 0
020 |c12500 VND
039|y20210407093343|zpvnhan
041 |avie
044 |avm
082 |a590|bMH 9361s/ 03|223 ed.
100 |aMai, Văn Hưng|eTác giả
245 |aSinh học phát triển cá thể động vật / |cMai Văn Hưng
260 |aHà Nội : |bĐại học sư phạm, |c2003
300 |a123 tr. ; |c27cm.
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 122|b16
650 |aSinh học
653 |aSinh học
653 |aĐộng vật
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(1): SH.001943
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach tự nhiên/sh(sinhhoc)/sh.1943thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 SH.001943 Kho Tự nhiên 590 MH 9361s/ 03 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào