Luận Văn Luận Án
343.094 BH 1114q/ 21
Quản lý nhà nước bằng pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn quận Bình Thạch, thành phố Hồ Chí Minh :
DDC 343.094
Tác giả CN Bùi, Nguyễn Huy Hà
Nhan đề Quản lý nhà nước bằng pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn quận Bình Thạch, thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / Bùi Nguyễn Huy Hà; Ng.h.d.: TS Nguyễn Thị Hà
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 103tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Giao thông đường bộ
Từ khóa tự do Quản lí nhà nước
Từ khóa tự do Trật tự an toàn giao thông
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hà
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023964
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23964thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194614
00251
0042BE43530-D3B6-4B76-977F-197228B1031C
005202208051023
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220805102329|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a343.094|bBH 1114q/ 21|223 ed.
100 |aBùi, Nguyễn Huy Hà|eTác giả
245 |aQuản lý nhà nước bằng pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn quận Bình Thạch, thành phố Hồ Chí Minh : |bLuận văn Thạc sĩ Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật: 8.38.01.06 / |cBùi Nguyễn Huy Hà; Ng.h.d.: TS Nguyễn Thị Hà
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a103tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: tr.101-103|b31
650 |aPháp luật
653 |aPháp luật
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aGiao thông đường bộ
653 |aQuản lí nhà nước
653 |aTrật tự an toàn giao thông
700 |aNguyễn, Thị Hà|eNg.h.d.|cTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023964
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/luanvan/luanvan 2021/la.23964thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023964 Kho Luận Án 343.094 BH 1114q/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào