Luận Văn Luận Án
346.016 NQ 653b/ 21
Bảo đảm quyền của con trong giải quyết các vụ án hôn nhân và gia đình, từ thực tiễn tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An :
DDC 346.016
Tác giả CN Nguyễn, Thị Lệ Quyên
Nhan đề Bảo đảm quyền của con trong giải quyết các vụ án hôn nhân và gia đình, từ thực tiễn tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An : Luận văn Thạc sĩ Luật học: Mã số: 8.38.01.06 / Nguyễn Thị Lệ Quyên; Ng.h.d.: TS Phạm Thị Thúy Liễu
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 92 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Luật học
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Hôn nhân
Từ khóa tự do Luật học
Từ khóa tự do Vụ án
Từ khóa tự do Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thúy Liễu
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023979
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/la/la 2021/la.023979thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194618
00251
0047FA04AB3-DF56-435D-B9EE-17F9598F299E
005202208051033
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220805103344|zbmhagiang
041 |avie
044 |aVN
082 |a346.016|bNQ 653b/ 21|223 ed.
100 |aNguyễn, Thị Lệ Quyên|eTác giả
245 |aBảo đảm quyền của con trong giải quyết các vụ án hôn nhân và gia đình, từ thực tiễn tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An : |bLuận văn Thạc sĩ Luật học: Mã số: 8.38.01.06 / |cNguyễn Thị Lệ Quyên; Ng.h.d.: TS Phạm Thị Thúy Liễu
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a92 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aTài liệu tham khảo: tr.90-92|b37
650 |aLuật học
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aHôn nhân
653 |aLuật học
653 |aVụ án
653 |aLý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
700 |aPhạm, Thị Thúy Liễu|eNg.h.d.|cTS
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023979
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/la/la 2021/la.023979thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023979 Kho Luận Án 346.016 NQ 653b/ 21 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào