Luận Văn Luận Án
420.7 NH 9361t/ 20
The effects of ladder techniques on efl students' writing performance :
DDC 420.7
Tác giả CN Nguyen, Van Hung
Nhan đề The effects of ladder techniques on efl students' writing performance : aster's thesis in tesol: Principles and methods in English language Education; Code: 8.14.01.11 / Nguyen Van Hung; Ng.h.d.: Assoc. Prof. Dr. Ngo Dinh Phuong
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2021
Mô tả vật lý 124 tr. ; 27 cm
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
Tác giả(bs) CN Ngo, Dinh Phuong
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.023539
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/la/la 2021/la.023539thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00194744
00251
004D6BC6640-48BF-4F90-B1B3-0094B95915AC
005202208181005
008160608s2021 vm vie
0091 0
039|y20220818100516|zbmhagiang
041 |avie
044 |aVN
082 |a420.7|bNH 9361t/ 20|223 ed.
100 |aNguyen, Van Hung|eauther
245 |aThe effects of ladder techniques on efl students' writing performance : |baster's thesis in tesol: Principles and methods in English language Education; Code: 8.14.01.11 / |cNguyen Van Hung; Ng.h.d.: Assoc. Prof. Dr. Ngo Dinh Phuong
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2021
300 |a124 tr. ; |c27 cm
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Bộ Giáo dục và đào tạo. Trường Đại học Vinh
502 |aLuận văn (ThS) -- Trường Đại học Vinh, 2021
504 |aThư mục: Cuối chính văn|b42
650 |aTiếng Anh
653 |aTiếng Anh
653 |aLuận văn Thạc sĩ
653 |aNgôn ngữ Anh
700 |aNgo, Dinh Phuong|eNg.h.d.|cAssoc. Prof. Dr.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.023539
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/hagiang/la/la 2021/la.023539thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.023539 Kho Luận Án 420.7 NH 9361t/ 20 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào