Giáo trìnhGiáo Trình Ngoài Trường
352
Giáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo /
ISBN Giá: VNĐ
DDC 352
Tác giả CN Trần , Minh Hương
Nhan đề Giáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo / Trần Minh Hương, Trần Thị Hiền
Thông tin xuất bản Hà nội : Công an Nhân dân, 2008
Mô tả vật lý 155 tr. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Luật pháp
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Luật
Địa chỉ
000 00000nam#a2200000ua#4500
00195173
00232
0046D517C86-CBD0-4E67-A239-735199498954
005202209211520
008160608s2008 vm vie
0091 0
020 |cVNĐ
039|a20220921152056|bpvphuong|y20220921151456|zpvphuong
041 |avie
044 |aVN
082 |a352
100 |aTrần , Minh Hương |eChủ biên
245 |aGiáo trình thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo / |cTrần Minh Hương, Trần Thị Hiền
260 |aHà nội : |bCông an Nhân dân, |c2008
300 |a155 tr. ; |c21 cm.
650 |aLuật pháp
653 |aGiáo trình
653 |aLuật
852 |aThư Viện Nguyễn Thúc Hào - Đại học Vinh
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào