Sách
510 ĐN 5769(2)t/ 01
Toán và phương pháp hình thành các biểu tượng toán học cho trẻ mẫu giáo.
ISBN Giá: 13600 VNĐ
DDC 510
Tác giả CN Đinh, Thị Nhung
Nhan đề Toán và phương pháp hình thành các biểu tượng toán học cho trẻ mẫu giáo. Đinh Thị NhungQuyển II /
Lần xuất bản In lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 2001
Mô tả vật lý 122tr. ; 21cm.
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Bộ giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo TW 1
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Phương pháp giáo dục
Từ khóa tự do Giáo dục mẫu giáo
Địa chỉ Kho Giáo dục(9): GD.003904-12
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach gd/nh 2022-23/gd.3904 q.2thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00195190
0021
00447F21F59-AF0B-4EA6-868F-C3CB13BCB16B
005202209230918
008160608s2001 vm vie
0091 0
020 |c13600 VNĐ
039|a20220923091832|bpvnhan|c20220922155431|dpvnhan|y20220922155132|zpvnhan
041 |avie
044 |aVN
082 |a510|bĐN 5769(2)t/ 01|223 ed.
100 |aĐinh, Thị Nhung|eTác giả
245 |aToán và phương pháp hình thành các biểu tượng toán học cho trẻ mẫu giáo. |nQuyển II / |cĐinh Thị Nhung
250 |aIn lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bĐại học quốc gia Hà Nội, |c2001
300 |a122tr. ; |c21cm.
500 |aĐầu trang tên sách ghi: Bộ giáo dục và Đào tạo. Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo TW 1
504 |aTài liệu tham khảo: tr.122|b09
650 |aToán học
653 |aToán học
653 |aGiáo dục
653 |aPhương pháp giáo dục
653 |aGiáo dục mẫu giáo
852|aTVV|bKho Giáo dục|j(9): GD.003904-12
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sach gd/nh 2022-23/gd.3904 q.2thumbimage.jpg
890|a9|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GD.003904 Kho Giáo dục 510 ĐN 5769(2)t/ 01 Sách Tiếng Việt 1
2 GD.003905 Kho Giáo dục 510 ĐN 5769(2)t/ 01 Sách Tiếng Việt 2
3 GD.003906 Kho Giáo dục 510 ĐN 5769(2)t/ 01 Sách Tiếng Việt 3
4 GD.003907 Kho Giáo dục 510 ĐN 5769(2)t/ 01 Sách Tiếng Việt 4
5 GD.003908 Kho Giáo dục 510 ĐN 5769(2)t/ 01 Sách Tiếng Việt 5
6 GD.003909 Kho Giáo dục 510 ĐN 5769(2)t/ 01 Sách Tiếng Việt 6
7 GD.003910 Kho Giáo dục 510 ĐN 5769(2)t/ 01 Sách Tiếng Việt 7
8 GD.003911 Kho Giáo dục 510 ĐN 5769(2)t/ 01 Sách Tiếng Việt 8
9 GD.003912 Kho Giáo dục 510 ĐN 5769(2)t/ 01 Sách Tiếng Việt 9
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào