Sách
657 G 434/ 04
Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp /
DDC 657
Nhan đề Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp / Chủ biên: PGS.TS Đặng Thị Loan
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2004
Mô tả vật lý 518 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kế toán
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Tài chính
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Tác giả(bs) CN Đặng, Thị Loan
Địa chỉ Kho Giáo trình(1): DT.023528
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/kiemdinh/kinhte2020/dt.023528thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190884
0021
004A8C2E814-935C-4DBA-A16D-3B1C3F92DC1B
005202011241102
008160608s2004 vm vie
0091 0
039|y20201124110257|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a657|bG 434/ 04|223 ed.
245 |aGiáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp / |cChủ biên: PGS.TS Đặng Thị Loan
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2004
300 |a518 tr. ; |c24 cm.
650 |aKế toán
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế
653 |aTài chính
653 |aKế toán
653 |aDoanh nghiệp
700 |aĐặng, Thị Loan|cPGS.TS.|eChủ biên
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(1): DT.023528
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/kiemdinh/kinhte2020/dt.023528thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DT.023528 Kho Giáo trình 657 G 434/ 04 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào