Giáo trìnhGiáo Trình Ngoài Trường
343.009597 G 434(2)/ 19
Giáo trình Luật thương mại Việt Nam.
ISBN 978-604-81-1600-2 Giá: 55.000 VNĐ
DDC 343.009597
Nhan đề Giáo trình Luật thương mại Việt Nam. PGS.TS Nguyễn Viết Tý (Đồng chủ biên),...[và những người khác]Tập 2 /
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai, có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2019
Mô tả vật lý 391 tr. ; 22 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội
Thuật ngữ chủ đề Luật pháp
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Luật pháp
Từ khóa tự do Luật thương mại
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Dung
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Vân Anh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Viết Tý
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Lan Anh
Địa chỉ Kho Giáo trình(20): GT.033762-81
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.033762thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190352
00232
00491DCF175-9D1B-49E3-A70B-0A90D711B45A
005202004281630
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |a978-604-81-1600-2|c55.000 VNĐ
039|a20200428163019|bbmvananh|y20200428154821|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a343.009597|bG 434(2)/ 19|223 ed.
245 |aGiáo trình Luật thương mại Việt Nam. |nTập 2 / |cPGS.TS Nguyễn Viết Tý (Đồng chủ biên),...[và những người khác]
250|aTái bản lần thứ hai, có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2019
300 |a391 tr. ; |c22 cm.
500 |aĐầu trang nhan đề ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội
504 |aTài liệu tham khảo: tr. 381-384|b40
650 |aLuật pháp
653 |aGiáo trình
653 |aViệt Nam
653 |aLuật
653 |aLuật pháp
653 |aLuật thương mại
700 |aNguyễn, Thị Dung|cĐồng chủ biên|eTS.
700 |aNguyễn, Thị Vân Anh|cPGS.TS.|eTác giả
700 |aNguyễn, Viết Tý|cPGS.TS.|eĐồng chủ biên
700|aVũ, Thị Lan Anh|cPGS.TS.|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(20): GT.033762-81
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.033762thumbimage.jpg
890|a20|b21
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.033780 Kho Giáo trình 343.009597 G 434(2)/ 19 Giáo trình 19 Hạn trả:30-10-2020
2 GT.033781 Kho Giáo trình 343.009597 G 434(2)/ 19 Giáo trình 20 Hạn trả:23-10-2020
3 GT.033762 Kho Giáo trình 343.009597 G 434(2)/ 19 Giáo trình 1 Hạn trả:03-12-2020
4 GT.033763 Kho Giáo trình 343.009597 G 434(2)/ 19 Giáo trình 2 Hạn trả:23-10-2020
5 GT.033764 Kho Giáo trình 343.009597 G 434(2)/ 19 Giáo trình 3 Hạn trả:19-12-2020
6 GT.033765 Kho Giáo trình 343.009597 G 434(2)/ 19 Giáo trình 4 Hạn trả:18-12-2020
7 GT.033766 Kho Giáo trình 343.009597 G 434(2)/ 19 Giáo trình 5 Hạn trả:12-12-2020
8 GT.033767 Kho Giáo trình 343.009597 G 434(2)/ 19 Giáo trình 6 Hạn trả:10-12-2020
9 GT.033768 Kho Giáo trình 343.009597 G 434(2)/ 19 Giáo trình 7 Hạn trả:26-11-2020
10 GT.033769 Kho Giáo trình 343.009597 G 434(2)/ 19 Giáo trình 8 Hạn trả:09-12-2020
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào