Sách
371.71 NK 457c/ 20
Công tác y tế trường học và phòng chống bệnh dịch virus corona (Covid-19) vệ sinh an toàn trong các cơ sở giáo dục /
ISBN 978-604-80-4470-1 Giá: 350.000 VNĐ
DDC 371.71
Tác giả CN Nguyễn, Danh Khoa
Nhan đề Công tác y tế trường học và phòng chống bệnh dịch virus corona (Covid-19) vệ sinh an toàn trong các cơ sở giáo dục / Tổng hợp và biên soạn: ThS Nguyễn Danh Khoa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2020
Mô tả vật lý 479 tr. ; 27 cm.
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Từ khóa tự do Giáo dục
Từ khóa tự do Dịch bệnh
Từ khóa tự do Y tế
Từ khóa tự do Trường học
Từ khóa tự do Covod 19
Địa chỉ Kho Giáo dục(2): GD.003634-5
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/gd.003634thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00190791
0021
004B6DC08AF-CDDA-4BA4-8DC8-215E59F667BE
005202010271448
008160608s2020 vm vie
0091 0
020 |a978-604-80-4470-1|c350.000 VNĐ
039|y20201027144850|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a371.71|bNK 457c/ 20|223 ed.
100 |aNguyễn, Danh Khoa|cThS.|eTổng hợp và biên soạn
245 |aCông tác y tế trường học và phòng chống bệnh dịch virus corona (Covid-19) vệ sinh an toàn trong các cơ sở giáo dục / |cTổng hợp và biên soạn: ThS Nguyễn Danh Khoa
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2020
300 |a479 tr. ; |c27 cm.
650 |aGiáo dục
653 |aGiáo dục
653 |aDịch bệnh
653 |aY tế
653 |aTrường học
653 |aCovod 19
852|aTVV|bKho Giáo dục|j(2): GD.003634-5
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/gd.003634thumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GD.003634 Kho Giáo dục 371.71 NK 457c/ 20 Sách Tiếng Việt 1
2 GD.003635 Kho Giáo dục 371.71 NK 457c/ 20 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào