Sách Ngoại Văn
005.74 H 6987m/ 19
Modern database management /
ISBN 978-1-292-26335-9
DDC 005.74
Tác giả CN Hoffer, Jeffrey A.
Nhan đề Modern database management / Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, Heikki Topi
Lần xuất bản 13th ed.
Thông tin xuất bản New York : Pearson, 2019
Mô tả vật lý 586 p. ; 30 cm.
Thuật ngữ chủ đề Cơ sở dữ liệu
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Cơ sở dữ liệu
Từ khóa tự do Ngoại ngữ
Tác giả(bs) CN Ramesh, V.
Tác giả(bs) CN Topi, Heikki
Địa chỉ Kho Ngoại văn(1): NN.000736
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/nn/nn.000736thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191241
0022
004E9CEF098-C3A2-46CB-9BEA-7DAF20E5B1E2
005202101140933
008160608s2019 xxu eng
0091 0
020 |a978-1-292-26335-9
039|y20210114093336|zbmngaduong
041 |aEng
082 |a005.74|bH 6987m/ 19
100 |aHoffer, Jeffrey A.|eAuthor
245 |aModern database management / |cJeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, Heikki Topi
250 |a13th ed.
260 |aNew York : |bPearson, |c2019
300 |a586 p. ; |c30 cm.
504 |aIndex: p. 573-586
650 |aCơ sở dữ liệu
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aTin học
653 |aQuản lí
653 |aCơ sở dữ liệu
653 |aNgoại ngữ
700 |aRamesh, V. |eAuthor
700|aTopi, Heikki |eAuthor
852|aTVV|bKho Ngoại văn|j(1): NN.000736
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/ngaduong/nn/nn.000736thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 NN.000736 Kho Ngoại văn 005.74 H 6987m/ 19 Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào