Giáo trình
510.071 CH 55944p/ 78
Phương pháp dạy học toán học :
DDC 510.071
Tác giả CN Hoàng, Chúng
Nhan đề Phương pháp dạy học toán học : (Giáo trình dùng trong các trường cao đẳng sư phạm) / Hoàng Chúng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 1978
Mô tả vật lý 163 tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề Toán học
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Địa chỉ Kho Giáo trình(5): GT.039236-40
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách 2019/gt/gt.39236 phuongphapdayhocthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191245
0023
004A4BC1056-F068-4797-8E60-A99BF3AAA253
005202101191437
008160608s1978 vm vie
0091 0
039|y20210119143723|zpvnhan
041 |avie
044 |avm
082 |a510.071|bCH 55944p/ 78|223 ed.
100 |aHoàng, Chúng|eTác giả
245 |aPhương pháp dạy học toán học : |b(Giáo trình dùng trong các trường cao đẳng sư phạm) / |cHoàng Chúng
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c1978
300 |a163 tr. ; |c24cm.
650 |aToán học
653 |aGiáo trình
653 |aToán học
653 |aPhương pháp dạy học
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(5): GT.039236-40
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/nhan/sách 2019/gt/gt.39236 phuongphapdayhocthumbimage.jpg
890|a5|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.039236 Kho Giáo trình 510.071 CH 55944p/ 78 Giáo trình 1 Hạn trả:25-02-2021
2 GT.039237 Kho Giáo trình 510.071 CH 55944p/ 78 Giáo trình 2
3 GT.039238 Kho Giáo trình 510.071 CH 55944p/ 78 Giáo trình 3
4 GT.039239 Kho Giáo trình 510.071 CH 55944p/ 78 Giáo trình 4
5 GT.039240 Kho Giáo trình 510.071 CH 55944p/ 78 Giáo trình 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào