Sách
530 TH 239(2)t/ 09
Thiết kế bài giảng vật lí 10.
ISBN Giá: 21.000 VNĐ
DDC 530
Tác giả CN Trần, Thúy Hằng
Nhan đề Thiết kế bài giảng vật lí 10. Nâng cao / Trần Thúy Hằng, Hà Duyên TùngTập 2 :
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội :, 2006
Mô tả vật lý 170 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Vật lí
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Bài giảng
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Nâng cao
Từ khóa tự do Vật lí 10
Tác giả(bs) CN Hà, Duyên Tùng
Địa chỉ Kho Tự nhiên(2): VL.003097-8
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/tunhien/vatly/vl.003097thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00191224
0021
0044639EB1A-5089-4C45-B341-137A3F3DBCC2
005202101061419
008160608s2006 vm vie
0091 0
020 |c21.000 VNĐ
039|a20210106141921|bbmvananh|y20210106140736|zbmvananh
041 |avie
044 |avm
082 |a530|bTH 239(2)t/ 09|223 ed.
100 |aTrần, Thúy Hằng|eTác giả
245 |aThiết kế bài giảng vật lí 10. |nTập 2 : |bNâng cao / |cTrần Thúy Hằng, Hà Duyên Tùng
260 |aHà Nội : |bHà Nội :, |c2006
300 |a170 tr. ; |c24 cm.
650 |aVật lí
653 |aVật lí
653 |aBài giảng
653 |aThiết kế
653 |aNâng cao
653 |aVật lí 10
700 |aHà, Duyên Tùng|eTác giả
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(2): VL.003097-8
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/sach/2020/tunhien/vatly/vl.003097thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 VL.003097 Kho Tự nhiên 530 TH 239(2)t/ 09 Sách Tiếng Việt 1
2 VL.003098 Kho Tự nhiên 530 TH 239(2)t/ 09 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào