Bộ sưu tập: Loại hình:   
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
206 bài tập nâng cao và 171 câu hỏi trắc nghiệm toán đại số và giải tích 11 : Theo chương trình phân ban của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2007 / Trần Minh Quang, Đào Bảo Dũng
Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
199 tr. ; 16 x 24 cm.
Trần, Minh Quang

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
540 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí lớp 10 : Theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Mai Trọng Ý
Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
271 tr. ; 16 x 24cm
Mai, Trọng Ý

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
540 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí lớp 11 : Theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Mai Trọng Ý
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
191 tr. ; 16 x 24cm
Mai, Trọng Ý

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
A case study of grammar teaching at Ha huy Tap upper secondary school : Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục / Phạm Thị Hòa; Ng.h.d.: TS Lê Văn Canh
Nghệ An : Đại học Vinh, 2013
94 tr. ; 27 cm.
Phạm, Thị Hòa

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
5
6
7
8
9
A study on teaching techniques to enhance speaking skill for students in grade 9 in the secondary school : Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục / Nguyễn Thị Lệ Thúy; Ng.h.d.: PGS.TS Ngô Đình Phương
Nghệ An : Đại học Vinh, 2013
73 tr. ; 27 cm.
Nguyễn, Thị Lệ Thúy

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
10
A study on the adaptation of speaking activities in "tieng Anh 11" at Nghi Xuan high school : Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục / Đặng Thị Anh Phương; Ng.h.d.: PGS.TS Ngô Đình Phương
Nghệ An : Đại học Vinh, 2014
69 tr. ; 27 cm.
Đặng, Thị Anh Phương

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 425