Chương trình tổng thể các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường và khai giảng khoá đào tạo thứ 60

Trường Đại học Vinh thông báo cho các thế hệ cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên về chương trình tổng thể các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường và khai giảng khoá đào tạo thứ 60 như sau:

TT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Đơn vị chủ trì

1.

Tối

17/9/2019

Hội diễn "Tiếng hát ngày hội trường"

Hội trường A

Công đoàn

2.

Tối

18/9/2019

Hội diễn "Tiếng hát ngày hội trường"

Hội trường A

Công đoàn

3.

Sáng 19/9/2019

Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và dạy học Toán đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay"

Hội trường A

Viện SP Tự nhiên

Phòng KH&HTQT

4.

Hội thảo khoa học "Đổi mới hoạt động đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Ngữ Văn đáp ứng mô hình giáo dục phát triển năng lực"

Hội trường

Tầng 8

Viện SP Xã hội

Phòng KH&HTQT

5.

Chiều

19/9/2019

Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và dạy học Toán đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay" (tiếp tục)

Hội trường A,

Phòng họp Tầng 4 nhà A1

Viện SP Tự nhiên

Phòng KH&HTQT

6.

Tối

19/9/2019

Chương trình giao lưu gặp mặt các thế hệ cán bộ, viên chức, HSSV của Khoa Toán - ngành Toán

Hội trường A

Viện SP Tự nhiên

7.

Chương trình giao lưu gặp mặt các thế hệ cán bộ, viên chức, HSSV của Khoa Ngữ văn - ngành Ngữ Văn

Science Square

Viện SP Xã hội

8.

Sáng

20/9/2019

Hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển chương trình, tổ chức đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực"

Hội trường

Tầng 8

BQL Chtr ETEP

Phòng Đào tạo

9.

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Toán

Hội trường A

Viện SP Tự nhiên

10.

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Ngữ Văn

Science Square

Viện SP Xã hội

11.

Khai mạc Hội trại sinh viên (1,5 ngày)

Sân Vận động

Đoàn Thanh niên

12.

Chiều 20/9/2019

Chương trình thi đấu TDTT của học sinh, sinh viên

Sân Vận động

Đoàn Thanh niên

13.

Tối

20/9/2019

Chương trình ca múa nhạc tổng hợp chào mừng

Sân khấu A4

Công đoàn,

Đoàn Thanh niên,

Hội Sinh viên

14.

Sáng

21/9/2019

Lễ Khai giảng khoá đào tạo thứ 60, kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1959 - 2019) và đón nhận các phần thưởng cao quý

Science Square

Ban Tổ chức

15.

Ngày 22 -27/9/2019

Hội nghị Quốc tế "Các xu thế trong quang học đương đại"

Hội trường A

Ban Tổ chức

Phòng KH&HTQT

 

File Thông báo