Nhân sự

BAN GIÁM ĐÔC

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Nguyễn Đức Bình

Giám Đốc

0913028789

binhdhv1974@gmail.com

2

Hoàng Ngọc Diệp

Phó Giám Đốc

0983374199

hndiep2009@gmail.com

3

Nguyễn Văn Hải

Phó Giám Đốc

0988607711

nguyenhaidhv@gmail.com

TỔ HÀNH CHÍNH

1

Phan Văn Tài

Tổ trưởng

0912591212

taihatinh2009@gmail.com

2

Lâm Thu Trang

CT. Công đoàn

0977914850

laman2802@gmail.com

3

Nguyễn Thị Hải Yến A

 

01687090656

yenntt@vinhuni.edu.vn

4 Lưu Thị Vân Anh   0942969648  
5 Phạm Thị Hoài Phương   0916983787  phuongtuan7710@gmail.com

TỔ THÔNG TIN

1

Bùi Thị Hương Sen

Công đoàn tổ

0903224527

senbth@vinhuni.edu.vn

2

Ngô Thị Thúy Lan

 

0944542955

Loantpv@yahoo.com

3

Hoàng Thị Nga

 

0915665846

thanhngadhv@gmail.com

4

Nguyễn Thị Thương

 

0947518999

 thuongtv.dhv@gmail.com

TỔ BIÊN MỤC

1

Lê Thị Vân Anh

Tổ trưởng

0945585659

vananh@vinhuni.edu.vn

2

Nguyễn Thị Mỹ Dung

 

 0913590594

dungntm@vinhuni.edu.vn

3

Hoàng Thị Nga

 

0915665846

thanhngadhv@gmail.com

4

Nguyễn Thị Hà Giang

 

 0982044798

hagiangtvdhv@gmail.com

5

Dương Thị Nga

 

0915125606

ngaduongdhv@gmail.com

6

Nguyễn Thị Nhàn

 

0979188681

nhan86dhv@gmail.com

7

Lưu Thị Vân Anh

 

0942969648

 

TỔ PHỤC VỤ

1

Nguyễn Thị Mơ

 

0912973249

nguyenthimo0603@gmail.com

2

Nguyễn Thị Hải Yến B

 

0983209582

 yenanhtvdhv@gmail.com

3

Cao Thị Thủy

 

0946607456

thuthuytvnthdhv@gmail.com

4

Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

0973966738

hangntt@vinhuni.edu.vn

5

Nguyễn Thị Xuân

 

0987751282

xuannt@vinhuni.edu.vn

6

Nguyễn Thị Hoài Phương

 

0916983787

phuongtuan7710@gmail.com

7

Nguyễn Thị Thơ

 

0972579448

thontt@vinhuni.edu.vn

8

Ông Kim Ngân

 

01257956767

 nganok@vinhuni.edu.vn

9

Nguyễn Thị Oanh

 

0967 4941 86

oanhnt@vinhuni.edu.vn

10

Nguyễn Tuấn Minh

 

0934258668

Nguyenminhdhv@yahoo.com