Giáo trình
005.7071 NT 927n/ 05
Nhập môn cơ sở dữ liệu phân tán /
ISBN
DDC 005.7071
Tác giả CN Nguyễn Bá Tường
Nhan đề Nhập môn cơ sở dữ liệu phân tán / Nguyễn Bá Tường.
Thông tin xuất bản H. : Khoa học - Kỹ thuật, 2005
Mô tả vật lý 587 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Cơ sở dữ liệu
Địa chỉ Kho Chung(3): DC.027831-3
Địa chỉ Kho Dịch vụ(1): DVT.001196
Địa chỉ Kho Giáo trình(8): GT.006965-9, GT.006971-3
Địa chỉ Kho Tự nhiên(3): DT.014474-6
Địa chỉ Muon Viet Van(4): MV.061015-8
000 00000nam a2200000 4500
00112729
0023
00417410
005202009251615
008710709s2005 enkafh b 001 0
0091 0
020|b80000
039|a20200925161523|bpvtho|c20200922090506|dpvtho|y200706061451|zILIB
041|avie
082|a005.7071|bNT 927n/ 05
100|aNguyễn Bá Tường|eTác giả
245|aNhập môn cơ sở dữ liệu phân tán / |cNguyễn Bá Tường.
260|aH. : |bKhoa học - Kỹ thuật, |c2005
300|a587 tr. ; |c24 cm.
650#4|aCông nghệ thông tin
653|aCông nghệ thông tin
653|aCơ sở dữ liệu
852|aTVV|bKho Chung|j(3): DC.027831-3
852|aTVV|bKho Dịch vụ|j(1): DVT.001196
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(8): GT.006965-9, GT.006971-3
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(3): DT.014474-6
852|aTVV|bMuon Viet Van|j(4): MV.061015-8
890|a19|b9|c1|d6
910|cPhương Thảo
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.006965 Kho Giáo trình 005.7071 NT 927n/ 05 Giáo trình 1
2 GT.006966 Kho Giáo trình 005.7071 NT 927n/ 05 Giáo trình 2
3 GT.006968 Kho Giáo trình 005.7071 NT 927n/ 05 Giáo trình 4
4 GT.006969 Kho Giáo trình 005.7071 NT 927n/ 05 Giáo trình 5
5 GT.006971 Kho Giáo trình 005.7071 NT 927n/ 05 Giáo trình 7
6 GT.006972 Kho Giáo trình 005.7071 NT 927n/ 05 Giáo trình 8
7 GT.006973 Kho Giáo trình 005.7071 NT 927n/ 05 Giáo trình 9
8 MV.061015 Muon Viet Van 005.7071 NT 927n/ 05 Sách Tiếng Việt 10
9 MV.061016 Muon Viet Van 005.7071 NT 927n/ 05 Sách Tiếng Việt 11
10 MV.061017 Muon Viet Van 005.7071 NT 927n/ 05 Sách Tiếng Việt 12
  1  2 of 2