Luận Văn Luận Án
373.1 TS 6981m/ 11
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh các trường Trung học phổ thông thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình :
DDC 373.1
Tác giả CN Trần, Hồng Sơn
Nhan đề Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh các trường Trung học phổ thông thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình : Luận văn Thạc sĩ khoa học Giáo dục / Trần Hồng Sơn; Ng.hd.: PGS.TS. Phạm Minh Hùng
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2011
Mô tả vật lý 75 tr. ; 19 x 27 cm.
Phụ chú Quản lý Giáo dục, Mã số: 60.14.05
Thuật ngữ chủ đề Quản lý giáo dục
Từ khóa tự do Trung học phổ thông
Từ khóa tự do Giáo dục học
Từ khóa tự do Quản lý giáo dục
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Giải pháp
Tác giả(bs) CN Phạm, Minh Hùng
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.011427
000 00000nam a2200000 4500
00141810
00251
00447276
008
0091 0
039|a20160707065738|badmin|c201203151007|dILIB|y201203151004|zILIB
040##|aTTTTTVĐHV
0410#|avie
044##|avn
08214|214 ed.|a373.1|bTS 6981m/ 11
1001#|aTrần, Hồng Sơn|eTác giả
24510|aMột số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý công tác giáo dục đạo đức cho học sinh các trường Trung học phổ thông thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình : |bLuận văn Thạc sĩ khoa học Giáo dục / |cTrần Hồng Sơn; Ng.hd.: PGS.TS. Phạm Minh Hùng
260##|aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2011
300##|a75 tr. ; |c19 x 27 cm.|eThu qua USB
500##|aQuản lý Giáo dục, Mã số: 60.14.05
502##|aLuận văn Thạc sĩ khoa học Giáo dục -- Trường Đại học Vinh
504##|aTài liệu tham khảo: tr. 70 - 71|b25
650#4|aQuản lý giáo dục
653##|aTrung học phổ thông
653##|aGiáo dục học
653##|aQuản lý giáo dục
653##|aLuận văn Thạc sĩ
653##|aGiải pháp
7001#|aPhạm, Minh Hùng|cPGS.TS.|eNg.hd.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.011427
890|a1|b0|c1|d1
910##|bYến b
922|aKhoa Sau Đại học|bTrường Đại học Vinh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.011427 Kho Luận Án 373.1 TS 6981m/ 11 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1