Sách
621.31 M 4661(2)/ 12
Máy điện :
ISBN Giá: 70000đ
DDC 621.31
Nhan đề Máy điện : Tập 2. (Sách giáo trình dùng cho các trường đại học) / Vũ Gia Hanh c.b...[và những người khác]
Lần xuất bản In lần thứ 8 có sữa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 2012
Mô tả vật lý 254 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Vật lí học ứng dụng
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Máy điện
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Sáu
Tác giả(bs) CN Trần, Khánh Hà
Tác giả(bs) CN Phan, Tử Thụ
Địa chỉ Kho Dịch vụ(2): DV.015220-1
Địa chỉ Kho Giáo trình(8): GT.019220-7
000 00000nam a2200000 4500
00146050
0021
00451577
005202009220927
008 2012
0091 0
020##|c70000đ
039|a20200922092715|bbmyen|c20160707090854|dadmin|y201310080932|zILIB
040##|aTTTTTVĐHV
0410#|avie
044##|avn
08214|214 ed.|a621.31|bM 4661(2)/ 12
24510|aMáy điện : |bTập 2. (Sách giáo trình dùng cho các trường đại học) / |cVũ Gia Hanh c.b...[và những người khác]
250##|aIn lần thứ 8 có sữa chữa và bổ sung
260##|aHà Nội : |bNxb Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, |c2012
300##|a254 tr. ; |c24 cm.
650#4|aVật lí học ứng dụng
653##|aVật lí
653##|aGiáo trình
653##|aMáy điện
7001#|aNguyễn, Văn Sáu|eTác giả
7001#|aTrần, Khánh Hà|eTác giả
7001#|aPhan, Tử Thụ|eTác giả
852|aTVV|bKho Dịch vụ|j(2): DV.015220-1
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(8): GT.019220-7
890|a10|b174|c0|d0
910|bThủy
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DV.015220 Kho Dịch vụ 621.31 M 4661(2)/ 12 Sách Tiếng Việt 1
2 DV.015221 Kho Dịch vụ 621.31 M 4661(2)/ 12 Sách Tiếng Việt 2
3 GT.019220 Kho Giáo trình 621.31 M 4661(2)/ 12 Giáo trình 3
4 GT.019221 Kho Giáo trình 621.31 M 4661(2)/ 12 Giáo trình 4
5 GT.019222 Kho Giáo trình 621.31 M 4661(2)/ 12 Giáo trình 5
6 GT.019223 Kho Giáo trình 621.31 M 4661(2)/ 12 Giáo trình 6 Hạn trả:12-03-2019
7 GT.019224 Kho Giáo trình 621.31 M 4661(2)/ 12 Giáo trình 7
8 GT.019225 Kho Giáo trình 621.31 M 4661(2)/ 12 Giáo trình 8
9 GT.019226 Kho Giáo trình 621.31 M 4661(2)/ 12 Giáo trình 9 Hạn trả:26-03-2019
10 GT.019227 Kho Giáo trình 621.31 M 4661(2)/ 12 Giáo trình 10
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào