Sách
Hóa học thực phẩm
Tác giả CN Hoàng Kim Anh
Nhan đề Hóa học thực phẩm
Thông tin xuất bản KH&KT, 2007
Mô tả vật lý
Từ khóa tự do Hóa thực phẩm
000 00000nam a2200000 a 4500
00153024
0021
0042987C2F3-211F-44B8-AF9A-24346AFC2BE1
008 2007 vm| vie
0091 0
039|y20161122075228|zttlan
100|a Hoàng Kim Anh
245|aHóa học thực phẩm
260|bKH&KT, |c2007
300|e382
653|aHóa thực phẩm
890|c1|a0|b0|d16

Không tìm thấy biểu ghi nào