Giáo trìnhGiáo Trình ĐHV
621.3 G 434/ 19
Giáo trình Kỹ thuật điện - điện tử :
ISBN 978-604-923-474-3 Giá: 88.000 VNĐ
DDC 621.3
Nhan đề Giáo trình Kỹ thuật điện - điện tử : Dùng cho sinh viên các ngành Kỹ thuật công nghệ / Đặng Thái Sơn, Trịnh Ngọc Hoàng (Chủ biên),...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2019
Mô tả vật lý 393 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Vật lí
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kĩ thuật
Từ khóa tự do Điện tử
Từ khóa tự do Giáo trình ĐHV
Tác giả(bs) CN Đặng, Thái Sơn
Tác giả(bs) CN Trịnh, Ngọc Hoàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Quảng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phúc Ngọc
Tác giả(bs) CN Phạm, Hoàng Nam
Địa chỉ Kho Giáo trình(79): GT.032004-69, GT.032071-83
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2019/gtkythuatdiendientuthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ua#4500
00188864
00231
004FE6EE0F1-8E54-47A9-9BD0-BBC057E7E8A1
005202009220844
008160608s2019 vm vie
0091 0
020 |a978-604-923-474-3|c88.000 VNĐ
039|a20200922084430|bbmyen|c20191216074328|dbmvananh|y20191213140509|zbmvananh
040|aVN
041 |avie
082 |a621.3|bG 434/ 19|223 ed.
245 |aGiáo trình Kỹ thuật điện - điện tử : |bDùng cho sinh viên các ngành Kỹ thuật công nghệ / |cĐặng Thái Sơn, Trịnh Ngọc Hoàng (Chủ biên),...[và những người khác]
260 |aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2019
300 |a393 tr. ; |c24 cm.
650 |aVật lí
653 |aVật lí
653 |aGiáo trình
653 |aKĩ thuật
653 |aĐiện tử
653 |aGiáo trình ĐHV
700 |aĐặng, Thái Sơn|eChủ biên
700 |aTrịnh, Ngọc Hoàng|eChủ biên
700 |aNguyễn, Hồng Quảng|eTác giả
700|aNguyễn, Phúc Ngọc|eTác giả
700|aPhạm, Hoàng Nam|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(79): GT.032004-69, GT.032071-83
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2019/gtkythuatdiendientuthumbimage.jpg
890|a79|b284|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.032004 Kho Giáo trình 621.3 G 434/ 19 Giáo trình 1
2 GT.032005 Kho Giáo trình 621.3 G 434/ 19 Giáo trình 2
3 GT.032006 Kho Giáo trình 621.3 G 434/ 19 Giáo trình 3
4 GT.032007 Kho Giáo trình 621.3 G 434/ 19 Giáo trình 4
5 GT.032008 Kho Giáo trình 621.3 G 434/ 19 Giáo trình 5
6 GT.032009 Kho Giáo trình 621.3 G 434/ 19 Giáo trình 6
7 GT.032010 Kho Giáo trình 621.3 G 434/ 19 Giáo trình 7
8 GT.032011 Kho Giáo trình 621.3 G 434/ 19 Giáo trình 8
9 GT.032012 Kho Giáo trình 621.3 G 434/ 19 Giáo trình 9
10 GT.032013 Kho Giáo trình 621.3 G 434/ 19 Giáo trình 10
  1  2  3  4  5  6  7  8 of 8 
Không có liên kết tài liệu số nào