Giáo trình
337.071 G 274/ 04
Giáo trình kinh tế quốc tế /
DDC 337.071
Nhan đề Giáo trình kinh tế quốc tế / Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2004
Mô tả vật lý 519 tr. ; 24 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Kinh tế quốc tế
Tác giả(bs) CN Đỗ, Đức Bình
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thường Lạng
Địa chỉ Kho Giáo trình(15): GT.035258-66, GT.036311-6
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/gt/gt.035258kinhtethumbimage.jpg
000 00000nam a2200000 4500
00111093
0023
00415736
005202203160853
008710709s2004 enkafh b 001 0
0091 0
039|a20220316085307|bbmvananh|c20200928153745|dpvhang|y200706061451|zILIB
040|aVN
041|avie
082|a337.071|bG 274/ 04|223 ed.
245|aGiáo trình kinh tế quốc tế / |cĐỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng
260|aHà Nội : |bLao động - Xã hội, |c2004
300|a519 tr. ; |c24 cm.
650|aKinh tế
653|aGiáo trình
653|aKinh tế
653|aQuản trị kinh doanh
653|aKinh tế quốc tế
700|aĐỗ, Đức Bình|cPGS.TS|eChủ biên
700|aNguyễn, Thường Lạng|cTS|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(15): GT.035258-66, GT.036311-6
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/thanh hằng/2019/gt/gt.035258kinhtethumbimage.jpg
890|a15|b10|c0|d0
910|aThuý Minh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.036315 Kho Giáo trình 337.071 G 274/ 04 Giáo trình 14 Hạn trả:29-07-2022
2 GT.036311 Kho Giáo trình 337.071 G 274/ 04 Giáo trình 10 Hạn trả:18-08-2022
3 GT.036314 Kho Giáo trình 337.071 G 274/ 04 Giáo trình 13 Hạn trả:18-08-2022
4 GT.036316 Kho Giáo trình 337.071 G 274/ 04 Giáo trình 15 Hạn trả:18-08-2022
5 GT.036313 Kho Giáo trình 337.071 G 274/ 04 Giáo trình 12 Hạn trả:18-08-2022
6 GT.036312 Kho Giáo trình 337.071 G 274/ 04 Giáo trình 11
7 GT.035265 Kho Giáo trình 337.071 G 274/ 04 Giáo trình 8
8 GT.035266 Kho Giáo trình 337.071 G 274/ 04 Giáo trình 9
9 GT.035264 Kho Giáo trình 337.071 G 274/ 04 Giáo trình 7
10 GT.035263 Kho Giáo trình 337.071 G 274/ 04 Giáo trình 6
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào