Sách
535.8 NT 3616 c/ 03
Các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học /
ISBN
DDC 535.8
Tác giả CN
Tác giả CN Nguyễn Đình Triệu
Nhan đề Các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học / Nguyễn Đình Triệu.
Lần xuất bản In lần thứ 2
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
Mô tả vật lý 342 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Vật lí ứng dụng--Vật lí
Địa chỉ Kho Chung(12): DC.023265-6, DC.023268-77
Địa chỉ Kho Dịch vụ(7): DV.013982-6, DVT.001989-90
Địa chỉ Kho Tự nhiên(21): DT.011907-27
Địa chỉ Muon Viet Van(20): MV.056260-4, MV.056266-80
000 00000nam a2200000 4500
00111254
0021
00415906
005201909261635
008050329s2003 b 000 0 vieod
0091 0
020|b35.000 đồng
039|a20190926163532|bbmvananh|c20160706140235|dadmin|y200706061451|zILIB
0411#|aVie
044|avn
08214|a535.8|bNT 3616 c/ 03
100|eTác giả
100#|aNguyễn Đình Triệu
24510|aCác phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học / |cNguyễn Đình Triệu.
250##|aIn lần thứ 2
260##|aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2003
300##|a342 tr. ; |c27 cm.
653##|aVật lí ứng dụng|aVật lí
852|aTVV|bKho Chung|j(12): DC.023265-6, DC.023268-77
852|aTVV|bKho Dịch vụ|j(7): DV.013982-6, DVT.001989-90
852|aTVV|bKho Tự nhiên|j(21): DT.011907-27
852|aTVV|bMuon Viet Van|j(20): MV.056260-4, MV.056266-80
890|a60|b52|c0|d0
910|aThuý Minh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 DV.013983 Kho Dịch vụ 535.8 NT 3616 c/ 03 Sách Tiếng Việt 57
2 DV.013984 Kho Dịch vụ 535.8 NT 3616 c/ 03 Sách Tiếng Việt 58
3 DVT.001990 Kho Dịch vụ 535.8 NT 3616 c/ 03 Sách Tiếng Việt 55
4 MV.056276 Muon Viet Van 535.8 NT 3616 c/ 03 Sách Tiếng Việt 49
5 DVT.001989 Kho Dịch vụ 535.8 NT 3616 c/ 03 Sách Tiếng Việt 54
6 MV.056280 Muon Viet Van 535.8 NT 3616 c/ 03 Sách Tiếng Việt 53
7 MV.056277 Muon Viet Van 535.8 NT 3616 c/ 03 Sách Tiếng Việt 50
8 DV.013985 Kho Dịch vụ 535.8 NT 3616 c/ 03 Sách Tiếng Việt 59
9 MV.056275 Muon Viet Van 535.8 NT 3616 c/ 03 Sách Tiếng Việt 48
10 MV.056278 Muon Viet Van 535.8 NT 3616 c/ 03 Sách Tiếng Việt 51
  1  2  3  4  5  6 of 6 
Không có liên kết tài liệu số nào