Luận Văn Luận Án
909 NV 987q/ 05
Quan hệ hợp tác Nghệ An (CHXHCN Việt Nam) - Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay (CHDCND Lào) trong việc giải quyết vấn đề biên giới /
DDC 909
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hồng Vui
Nhan đề Quan hệ hợp tác Nghệ An (CHXHCN Việt Nam) - Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay (CHDCND Lào) trong việc giải quyết vấn đề biên giới / Nguyễn Thị Hồng Vui
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2005
Mô tả vật lý 94 tr. ; 20 x 27 cm.
Phụ chú Lịch sử thế giới, Mã số: 60.22.50
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử thế giới
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Lịch sử thế giới
Từ khóa tự do Chính sách đối ngoại
Từ khóa tự do Biên giới
Tác giả(bs) CN Phan, Văn Ban
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.002894
000 00000nam a2200000 4500
00113655
00251
00418362
008060316 2006 b vie
0091 0
039|a20160706143505|badmin|c201004270917|dILIB|y200706061451|zILIB
040##|aTTTTTVĐHV
0410#|avie
044##|avn
08214|214 ed.|a909|bNV 987q/ 05
1001#|aNguyễn, Thị Hồng Vui|eTác giả
24510|aQuan hệ hợp tác Nghệ An (CHXHCN Việt Nam) - Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay (CHDCND Lào) trong việc giải quyết vấn đề biên giới / |cNguyễn Thị Hồng Vui
260##|aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2005
300##|a94 tr. ; |c20 x 27 cm.
500##|aLịch sử thế giới, Mã số: 60.22.50
502##|aLuận văn Thạc sĩ Lịch sử -- Trường Đại học Vinh
650#4|aLịch sử thế giới
653##|aLịch sử
653##|aLịch sử thế giới
653##|aChính sách đối ngoại
653##|aBiên giới
7001#|aPhan, Văn Ban|eNg.hd.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.002894
890|a1|b0|c1|d0
910|cNga
922|aKhoa Sau Đại học|bTrường Đại học Vinh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.002894 Kho Luận Án 909 NV 987q/ 05 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1