Giáo trình
005.13071 TC 9739g/ 04
Giáo trình ngôn ngữ lập trình C :
ISBN Giá: 17500 đồng
DDC 005.13071
Tác giả CN Tiêu, Kim Cương
Nhan đề Giáo trình ngôn ngữ lập trình C : Sách dùng vho sinh viên các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp / Tiêu Kim Cương
Thông tin xuất bản H. : Giáo Dục, 2004
Mô tả vật lý 499 tr. ; 16 x 24cm.
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Ngôn ngữ lập trình
Từ khóa tự do Ngôn ngữ C
Địa chỉ Kho Dịch vụ(2): DVT.001237-8
Địa chỉ Kho Giáo trình(8): GT.006948, GT.006950-4, GT.006956, GT.006963
000 00000nam a2200000 4500
00124398
0023
00429512
005202009230957
008071219p2004####vm#vieo# b##0010##
0091 0
020|c17500 đồng
039|a20200923095727|bpvtho|c20200923095657|dpvtho|y200712191614|zILIB
040|ea
041|avie
044##|avn
082##|a005.13071|bTC 9739g/ 04
1001#|aTiêu, Kim Cương|eTác giả
24510|aGiáo trình ngôn ngữ lập trình C : |bSách dùng vho sinh viên các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp / |cTiêu Kim Cương
260##|aH. : |bGiáo Dục, |c2004
300##|a499 tr. ; |c16 x 24cm.
650#4|aCông nghệ thông tin
6530#|aCông nghệ thông tin
6530#|aNgôn ngữ lập trình
6530#|aNgôn ngữ C
852|aTVV|bKho Dịch vụ|j(2): DVT.001237-8
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(8): GT.006948, GT.006950-4, GT.006956, GT.006963
890|a10|b103|c0|d0
910|aquang
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.006954 Kho Giáo trình Giáo trình 1 Hạn trả:02-05-2021
2 GT.006956 Kho Giáo trình Giáo trình 3 Hạn trả:08-04-2021
3 GT.006963 Kho Giáo trình Giáo trình 10
4 GT.006948 Kho Giáo trình Giáo trình 13 Hạn trả:13-05-2021
5 GT.006950 Kho Giáo trình Giáo trình 15
6 GT.006951 Kho Giáo trình Giáo trình 16
7 GT.006952 Kho Giáo trình Giáo trình 17
8 GT.006953 Kho Giáo trình Giáo trình 18 Hạn trả:30-04-2021
9 DVT.001237 Kho Dịch vụ Sách Tiếng Việt 19
10 DVT.001238 Kho Dịch vụ Sách Tiếng Việt 20
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào