Giáo trình
681.071 PP 574g/ 08
Giáo trình cảm biến /
ISBN Giá: 67.000 VNĐ
DDC 681.071
Tác giả CN Phan, Quốc Phô
Nhan đề Giáo trình cảm biến / Phan Quốc Phô (Chủ biên), Nguyễn Đức Chiến
Lần xuất bản In lần thứ 6 có sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2008
Mô tả vật lý 328 tr. ; 24 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Thuật ngữ chủ đề Vật lí
Từ khóa tự do Vật lí
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Vật lí ứng dụng
Từ khóa tự do Cảm biến
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đức Chiến
Địa chỉ Kho Giáo trình(20): GT.012623-6, GT.012628-42, GT.037777
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.037777thumbimage.jpg
000 00000nam a2200000 4500
00132088
0023
00437377
005202010060954
008030213s2008 b 000 0 vieod
0091 0
020|c67.000 VNĐ
039|a20201006095426|bbmvananh|c20200907141718|dbmyen|y200912080919|zILIB
040##|aVN
0411#|avie
082|a681.071|bPP 574g/ 08|223 ed.
1001#|aPhan, Quốc Phô|eChủ biên
24510|aGiáo trình cảm biến / |cPhan Quốc Phô (Chủ biên), Nguyễn Đức Chiến
250##|aIn lần thứ 6 có sửa chữa
260##|aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2008
300##|a328 tr. ; |c24 cm.
500##|aĐầu trang nhan đề ghi: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
650#4|aVật lí
653##|aVật lí
653##|aGiáo trình
653##|aVật lí ứng dụng
653##|aCảm biến
7001#|aNguyễn, Đức Chiến|eTác giả
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(20): GT.012623-6, GT.012628-42, GT.037777
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.037777thumbimage.jpg
890|a20|b272|c0|d0
910|bThơ
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.037777 Kho Giáo trình 681.071 PP 574g/ 08 Giáo trình 20
2 GT.012623 Kho Giáo trình 681.071 PP 574g/ 08 Giáo trình 1
3 GT.012624 Kho Giáo trình 681.071 PP 574g/ 08 Giáo trình 2
4 GT.012625 Kho Giáo trình 681.071 PP 574g/ 08 Giáo trình 3
5 GT.012626 Kho Giáo trình 681.071 PP 574g/ 08 Giáo trình 4
6 GT.012628 Kho Giáo trình 681.071 PP 574g/ 08 Giáo trình 6
7 GT.012629 Kho Giáo trình 681.071 PP 574g/ 08 Giáo trình 7
8 GT.012630 Kho Giáo trình 681.071 PP 574g/ 08 Giáo trình 8
9 GT.012631 Kho Giáo trình 681.071 PP 574g/ 08 Giáo trình 9
10 GT.012632 Kho Giáo trình 681.071 PP 574g/ 08 Giáo trình 10
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào