Kết quả NCKH
516 LT 3672l/ 10
Luật số lớn và tính chất hình học của không gian Banach /
DDC 516
Tác giả CN Lê, Văn Thành
Nhan đề Luật số lớn và tính chất hình học của không gian Banach / Chủ nhiệm đề tài: Lê Văn Thành; Cộng tác viên: Phan Đức Thành,...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Nghệ An : NXB Đại học Vinh, 2010
Mô tả vật lý 114 tr. ; 27 cm.
Phụ chú Mã số: B2009-27-62
Thuật ngữ chủ đề Hình học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Không gian Banach
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Thành
Tác giả(bs) CN Phan, Đức Thành
Tác giả(bs) CN Trần, Anh Nghĩa
Tác giả(bs) CN Võ, Thị Hồng Vân
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Ngọc Ánh
Địa chỉ Kho tu lieu(1): TL.000398
000 00000nts a2200000 4500
00139076
00253
00444483
008
0091 0
039|a20160707012910|badmin|c201104130906|dILIB|y201104080923|zILIB
040##|aTTTTTVĐHV
0410#|avie
044##|avn
08214|214 ed.|a516|bLT 3672l/ 10
1001#|aLê, Văn Thành|eChủ nhiệm đề tài
24510|aLuật số lớn và tính chất hình học của không gian Banach / |cChủ nhiệm đề tài: Lê Văn Thành; Cộng tác viên: Phan Đức Thành,...[và những người khác]
260##|aNghệ An : |bNXB Đại học Vinh, |c2010
300##|a114 tr. ; |c27 cm.
500##|aMã số: B2009-27-62
502##|aĐề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ -- Trường Đại học Vinh
504##|aPhụ lục: Cuối chính văn
650#4|aHình học
653##|aToán học
653##|aHình học
653##|aKhông gian Banach
7001#|aLê, Văn Thành|eChủ nhiệm đề tài
7001#|aPhan, Đức Thành|eCộng tác viên
7001#|aTrần, Anh Nghĩa|eCộng tác viên
7001#|aVõ, Thị Hồng Vân|eCộng tác viên
7001#|aVũ, Thị Ngọc Ánh|eCộng tác viên
852|aTVV|bKho tu lieu|j(1): TL.000398
890|a1|b0|c1|d4
910|bD.Nga
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 TL.000398 Kho tu lieu 516 LT 3672l/ 10 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1