Luận Văn Luận Án
332.7 TL 8111g/ 11
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An :
DDC 332.7
Tác giả CN Trần, Thanh Lộc
Nhan đề Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An : Luận văn tốt nghiệp Đại học / Trần Thanh Lộc; Ng.hd.: ThS. Nguyễn Thị Thu Cúc
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2011
Mô tả vật lý 86 tr. ; 19 x 27 cm.
Phụ chú Tài chính ngân hàng
Thuật ngữ chủ đề Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Luận văn tốt nghiệp Đại học
Từ khóa tự do Tín dụng
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Thu Cúc
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.009428
000 00000nam a2200000 4500
00139474
00251
00444905
008
0091 0
039|a20160707014010|badmin|c201109260808|dILIB|y201109260805|zILIB
040##|aTTTTTVĐHV
0410#|avie
044##|avn
08214|214 ed.|a332.7|bTL 8111g/ 11
1001#|aTrần, Thanh Lộc|eTác giả
24510|aGiải pháp đẩy mạnh hoạt động tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An : |bLuận văn tốt nghiệp Đại học / |cTrần Thanh Lộc; Ng.hd.: ThS. Nguyễn Thị Thu Cúc
260##|aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2011
300##|a86 tr. ; |c19 x 27 cm.|eThu qua USB
500##|aTài chính ngân hàng
502##|aLuận văn tốt nghiệp Đại học -- Trường Đại học Vinh
504##|aTài liệu tham khảo: tr.86|b09
650#4|aTài chính ngân hàng
653##|aKinh tế
653##|aLuận văn tốt nghiệp Đại học
653##|aTín dụng
653##|aTài chính ngân hàng
7001#|aNguyễn, Thị Thu Cúc|cThS.|eNg.hd.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.009428
890|a1|b0|c1|d0
910|bYến b
922|aKhoa Kinh tế|bTrường Đại học Vinh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.009428 Kho Luận Án 332.7 TL 8111g/ 11 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1