Luận Văn Luận Án
332.7 NT 771h/ 11
Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Hưng Nguyên - Nghệ An :
DDC 332.7
Tác giả CN Nguyễn, Thị Hồng Trâm
Nhan đề Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Hưng Nguyên - Nghệ An : Luận văn tốt nghiệp Đại học / Nguyễn Thị Hồng Trâm; Ng.hd.: ThS. Đoàn Thị Thành Vinh
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2011
Mô tả vật lý 93 tr. ; 19 x 27 cm.
Phụ chú Tài chính ngân hàng
Thuật ngữ chủ đề Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Luận văn tốt nghiệp Đại học
Từ khóa tự do Tín dụng
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Tác giả(bs) CN Đoàn, Thị Thành Vinh
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.009427
000 00000nam a2200000 4500
00139476
00251
00444907
008
0091 0
039|a20160707014013|badmin|c201109260814|dILIB|y201109260809|zILIB
040##|aTTTTTVĐHV
0410#|avie
044##|avn
08214|214 ed.|a332.7|bNT 771h/ 11
1001#|aNguyễn, Thị Hồng Trâm|eTác giả
24510|aHạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Hưng Nguyên - Nghệ An : |bLuận văn tốt nghiệp Đại học / |cNguyễn Thị Hồng Trâm; Ng.hd.: ThS. Đoàn Thị Thành Vinh
260##|aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2011
300##|a93 tr. ; |c19 x 27 cm.|eThu qua USB
500##|aTài chính ngân hàng
502##|aLuận văn tốt nghiệp Đại học -- Trường Đại học Vinh
504##|aTài liệu tham khảo: tr.93|b12
650#4|aTài chính ngân hàng
653##|aKinh tế
653##|aLuận văn tốt nghiệp Đại học
653##|aTín dụng
653##|aTài chính ngân hàng
7001#|aĐoàn, Thị Thành Vinh|cThS.|eNg.hd.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.009427
890|a1|b0|c1|d0
910|bYến b
922|aKhoa Kinh tế|bTrường Đại học Vinh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.009427 Kho Luận Án 332.7 NT 771h/ 11 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1