Luận Văn Luận Án
516 TA 596c/ 11
Cấu trúc siêu Symplectic trên đại số Lie :
DDC 516
Tác giả CN Trương, Tuấn Anh
Nhan đề Cấu trúc siêu Symplectic trên đại số Lie : Luận văn Thạc sỹ toán học / Trương Tuấn Anh; Ng.hd: TS. Nguyễn Việt Hải
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2011
Mô tả vật lý 41 tr. ; 19 x 27 cm.
Phụ chú Hình học - Tôpô. Mã số: 60.46.10
Thuật ngữ chủ đề Hình học
Từ khóa tự do Toán học
Từ khóa tự do Hình học - Tôpô
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sỹ
Từ khóa tự do Đại số Lie
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Việt Hải
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.010364
000 00000nam a2200000 4500
00140753
00251
00446203
008
0091 0
039|a20160707062941|badmin|c201202211011|dILIB|y201202211007|zILIB
040##|aTTTTTVĐHV
0410#|avie
044##|avn
08214|214 ed.|a516|bTA 596c/ 11
1001#|aTrương, Tuấn Anh|eTác giả
24510|a Cấu trúc siêu Symplectic trên đại số Lie : |bLuận văn Thạc sỹ toán học / |cTrương Tuấn Anh; Ng.hd: TS. Nguyễn Việt Hải
260##|aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2011
300##|a41 tr. ; |c19 x 27 cm.|eThu qua USB
500##|aHình học - Tôpô. Mã số: 60.46.10
502##|aLuận văn Thạc sỹ toán học-- Trường Đại học Vinh
504##|aTài liệu tham khảo: tr.41|b10
650#4|aHình học
653##|aToán học
653##|aHình học - Tôpô
653##|aLuận văn Thạc sỹ
653##|aĐại số Lie
7001#|aNguyễn, Việt Hải|cTS.|eNg.hd.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.010364
890|a1|b0|c1|d0
910##|btu ( tt)
922|aKhoa Sau Đại học|bTrường Đại học Vinh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.010364 Kho Luận Án 516 TA 596c/ 11 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1