• Luận Văn Luận Án
  • Ký hiệu PL/XG: 959.700 7 PH 6339s/ 12
    Nhan đề: Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 lớp 12 - Trung học phổ thông tỉnh Nghệ An (chương trình chuẩn) :

DDC 959.700 7
Tác giả CN Phạm, Thị Hiếu
Nhan đề Sử dụng tài liệu lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 lớp 12 - Trung học phổ thông tỉnh Nghệ An (chương trình chuẩn) : Luận văn Thạc sĩ Lịch sử / Phạm Thị Hiếu; Ng.hd.: PGS.TS. Trần Viết Thụ
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2012
Mô tả vật lý 117 tr. ; 27 cm.
Phụ chú Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử, Mã số: 60.14.10
Thuật ngữ chủ đề Phương pháp dạy học Lịch sử
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Lịch sử Việt Nam
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học
Từ khóa tự do Luận văn Thạc sĩ
Từ khóa tự do Phương pháp dạy học Lịch sử
Tác giả(bs) CN Trần, Viết Thụ
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.013374
000 00000nam a2200000 4500
00144979
00251
00450486
008 2012
0091 0
039|a20160707083210|badmin|c201303290825|dILIB|y201303290819|zILIB
040##|aTTTTTVĐHV
0410#|avie
044##|avn
08214|214 ed.|a959.700 7|bPH 6339s/ 12
1001#|aPhạm, Thị Hiếu|eTác giả
24510|aSử dụng tài liệu lịch sử địa phương trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945 lớp 12 - Trung học phổ thông tỉnh Nghệ An (chương trình chuẩn) : |bLuận văn Thạc sĩ Lịch sử / |cPhạm Thị Hiếu; Ng.hd.: PGS.TS. Trần Viết Thụ
260##|aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2012
300##|a117 tr. ; |c27 cm.
500##|aLý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử, Mã số: 60.14.10
502##|aLuận văn Thạc sĩ Lịch sử--Trường Đại học Vinh
504##|aTài liệu tham khảo: tr. 112-117|b66
650#4|aPhương pháp dạy học Lịch sử
653##|aLịch sử
653##|aLịch sử Việt Nam
653##|aPhương pháp dạy học
653##|aLuận văn Thạc sĩ
653##|aPhương pháp dạy học Lịch sử
7001#|aTrần, Viết Thụ|cPGS.TS.|eNg.hd.
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.013374
890|a1|b0|c1|d12
910|bYến b
922|aPhòng Đào tạo sau đại học|bTrường Đại học Vinh
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 LA.013374 Kho Luận Án 959.700 7 PH 6339s/ 12 Luận văn, Luận án 1
Comment