Giáo trìnhGiáo Trình Ngoài Trường
337 G 434/ 2010
Giáo trình kinh tế quốc tế /
ISBN Giá: 63.000 VNĐ
DDC 337
Nhan đề Giáo trình kinh tế quốc tế / PGS.TS. Vũ Thị Bạch Tuyết (Chủ biên),...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2010
Mô tả vật lý 295 tr. ; 21 cm.
Phụ chú Đầu trang nhan đề ghi: Học viện Tài chính
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Kinh tế quốc tế
Tác giả(bs) CN Hoàng, Phương Lan
Tác giả(bs) CN Vũ, Duy Vĩnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tiến Thuận
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Bạch Tuyết
Địa chỉ Kho Giáo trình(8): GT.019328-30, GT.036287-91
Tệp tin điện tử http://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.036287thumbimage.jpg
000 00000nam a2200000 4500
00145980
00232
00451505
005202010010820
008 2010
0091 0
020##|c63.000 VNĐ
039|a20201001082002|bbmvananh|c20201001081728|dbmvananh|y201310070844|zILIB
040##|aVN
0410#|avie
082|a337|bG 434/ 2010|223 ed.
24510|aGiáo trình kinh tế quốc tế / |cPGS.TS. Vũ Thị Bạch Tuyết (Chủ biên),...[và những người khác]
260##|aHà Nội : |bTài chính, |c2010
300##|a295 tr. ; |c21 cm.
500|aĐầu trang nhan đề ghi: Học viện Tài chính
504##|aTài liệu tham khảo: tr. 294-295|b10
650#4|aKinh tế
653##|aGiáo trình
653##|aKinh tế
653##|aKinh tế quốc tế
700|aHoàng, Phương Lan|cThS.|eTác giả
700|aVũ, Duy Vĩnh|cTS.|eTác giả
7001#|aNguyễn, Tiến Thuận|cPGS.TS.|eĐồng chủ biên
7001#|aVũ, Thị Bạch Tuyết|cPGS.TS.|eĐồng chủ biên
852|aTVV|bKho Giáo trình|j(8): GT.019328-30, GT.036287-91
8561|uhttp://thuvien.vinhuni.edu.vn/kiposdata1/anhbia/vananh/giaotrinh/2020/gt.036287thumbimage.jpg
890|a8|b75|c0|d0
910|bD.Nga
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 GT.036287 Kho Giáo trình 337 G 434/ 2010 Giáo trình 6 Hạn trả:17-08-2022
2 GT.036288 Kho Giáo trình 337 G 434/ 2010 Giáo trình 7 Hạn trả:12-10-2022
3 GT.036289 Kho Giáo trình 337 G 434/ 2010 Giáo trình 8 Hạn trả:12-10-2022
4 GT.036290 Kho Giáo trình 337 G 434/ 2010 Giáo trình 9 Hạn trả:30-10-2022
5 GT.036291 Kho Giáo trình 337 G 434/ 2010 Giáo trình 10 Hạn trả:09-10-2022
6 GT.019328 Kho Giáo trình 337 G 434/ 2010 Giáo trình 3 Hạn trả:13-10-2022
7 GT.019329 Kho Giáo trình 337 G 434/ 2010 Giáo trình 4 Hạn trả:08-10-2022
8 GT.019330 Kho Giáo trình 337 G 434/ 2010 Giáo trình 5 Hạn trả:21-10-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào