Luận Văn Luận Án
425 PH 6787c/ 13
A case study of grammar teaching at Ha huy Tap upper secondary school :
DDC 425
Tác giả CN Phạm, Thị Hòa
Nhan đề A case study of grammar teaching at Ha huy Tap upper secondary school : Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục / Phạm Thị Hòa; Ng.h.d.: TS Lê Văn Canh
Thông tin xuất bản Nghệ An : Đại học Vinh, 2013
Mô tả vật lý 94 tr. ; 27 cm.
Phụ chú Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng anh, Mã số: 60.14.10
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Ngôn ngữ ứng dụng
Từ khóa tự do Ngôn ngữ
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Luận văn thạc sĩ
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Canh
Địa chỉ Kho Luận Án(1): LA.014896
000 00000nam a2200000 4500
00147652
00251
00453279
008
0091 0
039|a20160707100515|badmin|c201404221602|dILIB|y201404221416|zILIB
040##|aTTTTTVĐHV
0410#|aeng
044##|avn
08214|214 ed.|a425|bPH 6787c/ 13
1001#|aPhạm, Thị Hòa|eTác giả
24510|aA case study of grammar teaching at Ha huy Tap upper secondary school : |bLuận văn thạc sĩ khoa học giáo dục / |cPhạm Thị Hòa; Ng.h.d.: TS Lê Văn Canh
260##|aNghệ An : |bĐại học Vinh, |c2013
300##|a94 tr. ; |c27 cm.
500##|aLý luận và phương pháp giảng dạy tiếng anh, Mã số: 60.14.10
502##|aLuận văn (thạc sĩ)--Trường Đại học Vinh
504##|aPhụ lục: Cuối chính văn
650#4|aTiếng Anh
653##|aPhương pháp giảng dạy
653##|aNgôn ngữ ứng dụng
653##|aNgôn ngữ
653##|aTiếng Anh
653##|aNgữ pháp
653##|aLuận văn thạc sĩ
7001#|aLê, Văn Canh|cTS|eNg.h.d
852|aTVV|bKho Luận Án|j(1): LA.014896
890|a1|b0|c1|d0
910|bVân Anh
922|aPhòng đào tạo sau đại học|bTrường Đại học Vinh
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 LA.014896 Kho Luận Án 425 PH 6787c/ 13 Luận văn, Luận án 1
  1 of 1